Мистерията на гигантите от Монте Прама и битката за Тиамат

Гигантите от Монте Прама представляват група от около 40 статуи с височина до 2,5 m, открити през 1974 година в близост до некропол край Кабра, провинция Ористано. Смята, че са били създадени от нурагическата цивилизация, която населявала остров Сардиния между XVIII и II век.

Интересното е, че не са открити писмени записи на тази цивилизация с изключение на няколко кратки епиграфски документи, принадлежащи на последните години на цивилизацията.

Статуите представят три отчетливи типа борци-гладиатори с щитове и армирани ръкавици, стрелци и няколко фигури на вождове. Заедно с тях са намерени и модели на нураги, като находките са датирани около VIII-X в.пр.Хр.

Повечето изследователи предполагат, че колосите са представлявали в ансамбъл предците на погребваните, като Масимо Питау сичта, че водещата фигура е била на митичния основател Сард.

Според него в Географията на Клавдий Птолемей се споменава именно за това светилише, което е просъществувало до разрушаването му от християните след едикта на Теодосий I.

Колосална глава представя бога с дълбок шлем с пречупени сега, но силни отправени напред рога, аналогични на рогата на демона Мардук Мушхуш и на бога Баал. На едната глава е запазена само сглобката на тялото, за връзката ѝ с изготвения отделно шлем с дългите рога.

Колосите от Монте Прама представят Мардук след победата му над Тиамат във войната между боговете-праотци и боговете-потомци. Като стил те принадлежат към южноанатолийската и сирийската пластика от II – I хил.пр.Хр. и са рядък представител на тази скулптурна школа.

Въпреки че са датирани от една по-късна епоха, статуите от хипогеят и некропола при Монте Прама са доказателство, че нурагическата цивилизация запазва своето хилядолетно културно наследство и дори го развива под финикийско управление на острова.

Но една от най-забележителните им характеристики са очите във форма на два концентрични диска.

НП/2017

Участвайте в кампанията по набиране на средства за новия сезон на телевизионните епизоди 2017/2018 година. Използвайте бутона Donate или посочената сметка в раздел “Подкрепи Новото познание”.

Научете повече за дарителската кампания и банковите сметки на проекта.