Хипотези

🎧 Мистериозната тъмна енергия може и да не съществува

Теория на хаоса

Мистериозната тъмна енергия, която се предполага, че заема 68% от Вселената, може изобщо да не съществува според унгарско-американски екип.

Учените от екипа са на мнение, че стандартните модели на Вселената не взимат предвид променящата й се структура.

Това води до изчезване на тъмната енергия. Според направените симулации на новите модели, предложени от учените, ускореното разширяване на Вселената не може да съществува без енергия.

Новите изследвания

Новото изследване беше публикувано в месечното издание на Кралското астрономическо Обществото.

То твърди, че масовите модели на Вселената не могат да разберат и разкрият тайните на променящата се структура на космоса.

При използването на иновативни компютърни симулации, които пресъздават ефекта на гравитацията на частиците на тъмната материя в цялата Вселена, учените установили изненадващи резултати.

Какви са фактите?

Фактите показват, че тъмната материя стига до 27% от съдържанието на Вселената за разлика от „обикновената“ материя, която заема до 5%. Експертите реконструирали еволюцията на нашата Вселена.

Те са взели под внимание всичко, което смятат, че е съществувало, когато Вселената е възникнала. Началното струпване на материя и формирането на голяма структура.

Учените открили, че за разлика от предишните симулации, които показват плавно разширяване на космоса, добавянето на тази структура води до промяна на модела на Вселената. И различни части от него започват се разширяват с различна скорост.

Интересното е, че според настоящите наблюдения, скоростта на разширение на Вселената остава същата.

Експертите твърдят, че тъмната материя не трябва да съществува, за да обясни ускореното разширяване на Вселената. Вселената може да ускори разширяването си и без нея.

НП/2022