България

На Велика събота започва пътуването на Христа към вечната обич

На Велика събота

Църквата възпоменава телесното погребение на Иисуса Христа и слизането Му в ада.

По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста.

Обвили ги в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина.

Градината се намирала

недалче от Голгота. При погребението на Иисуса присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф.

Първосвещениците и фарисеите знаели, че Иисус Христос е предрекъл възкресението Си.

Не вярвайки на предсказаното, а и страхувайки се да не би Апостолите да откраднат Тялото на Иисуса, измолили от Пилат военна стража.

Поставили стражата до гроба,

а самия гроб запечатали.

Положен вече в гроба, Духът на Иисуса е в ада, за да разкъса оковите му и да отвори отново за нас райските двери.

Това ще се случи на другия ден. В Неделята, наречена с най-силното име – Великден.

НП