Новини

Начини за достъп до скрити измерения и алтернативни реалности

Целият ни живот е съставен от бързане. Гоним желанията си и неосъществените мечти. Привличат ни пари, власт, престиж, здравословен, щастлив живот. Подтикнати от собствените си амбиции, преследваме различни цели през целия си живот.

През цялото време се стремим към нещо. Това неспокойно бързане е подбудено от страх, че все още не сме това, което искаме да бъдем. Никога не сме доволни, винаги искаме нещо друго.

Следователно, губим разбирането си за по-дълбоките измерения на живота. По-дълбоките измерения присъстват в живота ни, но губим контакт с тях поради липса на бдителност.

Така възниква въпросът как можем да получим достъп до по-дълбоките измерения на Живота?

Ключ 1.

Ние сме безсмъртни същества, които са се загубили в света на изолацията и сега отчаяно търсят себе си.

Ключ 2.

С пълният си ум от мисли, никога няма да намерите Истината, тъй като тя може да бъде разкрита само в мълчаливото пространство на Сърцето.

Ключ 3.

Започнете да категоризирате и анализирате работните методи на ума си и оставете богатството на вашето истинско Аз да процъфти отвътре.

Ключ 4.

Ако умът е спокоен и няма страх, завист или скръб, тогава той би се понесъл по потока, който няма начало или край: потокът на Живота.

Ключ 5.

Потока на Живота може да изпитате единствено вътре във вас и около вас, когато сте в състояние на будно съзнание.

Ключ 6.

Когато се събудите се от ступора на идентифициране на вашите мисли и желания, тогава в неподвижното пространство на Съзнанието безумният, вечно променящ се свят ще бъде опитомен в прекрасна игра.

Ключ 7.

Бдителността отваря вратата към първоначалното ни състояние на живот – към Единството.

Ключ 8.

Бдителността е пламтящ огън вътре във нас, който поглъща света на изолацията.

Ключ 9.

Внимавайте! Събуденото съзнание е опасно, защото може да разруши мечтите ви за духовно израстване в един миг.

Ключ 10.

Първият дар на вашата съзнателна бдителност е когато откриете, че вместо самите вас, дълбоките програми на вашия ум живеят живота ви.

Ключ 11.

Ако търсите щастие извън себе си, ще намерите само моментно удовлетворение. Щастието е радостта от самото Съществуване, осъзнатото присъствие.

Ключ 12.

Най-привлекателният цъфтеж на истинското ви същество е благодарността.

Източник: Сonscious Reminder