Новини

Напоследък стават интересни събития във видимия и невидим свят

Напоследък стават интересни събития. Изчистване на старото, опити на негативни енергийни същности за въздействие над хората, пандемия, война и проблеми в държавите по света.

И те са факт не само на физическо ниво, а дори в астралната проекция на планетата.

На първо място и преди всичко в нашия духовен растеж

Но мнозина изпаднали от борда имат необходимост да повярват и останат верни на себе си, а не да бъдат изпълнени с недоверие.

Блокажите, които имаме, и в които искаме да направим „пробив“ са в действителност нашите най-големи страхове.

Защитата

Тъй като мнозина чувстват тежест за случилото се в миналото е важно да се научат да избягват капаните на настоящето.

Но дори и да ви идва да остането в миналото знайте, че това е старото, което ви спира и дърпа назад.

Именно осъзнаването на по-голямата картина може да промени всичко

Спрете и си поемете дъх и знайте, че миналото не е по-голямо от Вас. Това е старото, древното старо, което се опитва да ни попречи да се придвижим напред.

Защитата е много важна сега и във всеки следващ момент. Духовните учители съветват да практикуваме методи за балансиране във връзка с отрицателните енергии.

Защита за нашия дух и душа

Съветът на Далай Лама е да бъдем редом с другите, но да оставаме в собственото си енергийно пространство и да ограничим външните влияния върху нас.

Една нова хипотеза казва, че когато „чатим“, това отваря нашата енергия и можем да почувстваме всички сътресения и турбуленции, които се случват с другите.

Защото, когато спрем тази енергия

същностите спират да витаят около нас, а след това просто се разтварят в пространството от силата на полето ни.

И ако не сме наясно с това, можем да „прихванем“ разни същности и да се почувстваме много претоварени от всичко това.

Бъдете наясно какво се случва с вас. Да проумеем и почувстваме по-голямата картина е предимство за израстването на духа.

in5d.com