Новини

НАСА с важна констатация за космическите лъчи, удрящи Земята

Били ли сте някога удряни от лъч от ускорени частици? Разбира се, че сте били, тъй като това се случва през цялото време. И ситуацията се влошава. Това е заключението на статия, публикувана наскоро в изданието „Space Weather“, основано на изследване на НАСА.

Кога са открити лъчите?

Космическите лъчи са открити през 1912 г. Сега е известно, че те са поток от елементарни частици и ядра на атоми на химически елементи, които навлизат в земната атмосфера от космическото пространство.

Нискоенергийните космически лъчи идват от нашето Слънце, а източникът на най-високо енергийните космически лъчи остава неизвестен и е тема на множество изследвания. 

Преди четири години е установено, че космическите лъчи в системата Земя-Луна достигат невиждани досега нива.

Влошената радиационна среда представлява потенциална опасност за астронавтите и ограничава продължителността на безопасното им пътуване в космоса.

През 90-те години астронавтът можеше да прекара 1000 дни в междупланетното пространство. През 2014 … само 700 дни − това е огромна промяна.

Вторичните лъчения

Източникът на галактическите космически лъчи е извън слънчевата система. Те са смесица от високоенергийни фотони и субатомни частици, ускорени към Земята от експлозии на супернова и други събития в космоса.

Нашата първа линия на защита е Слънцето: слънчевото магнитно поле и слънчевия вятър създават порест „щит“, който спира космическите лъчи, които се опитват да навлязат в слънчевата система.

Екраниращото въздействие на слънцето е най-силно по време на Максимална слънчева активност и по-слабо − по време на Минимална слънчева активност.

Проблемът е, че през последното десетилетие този щит отслабва. Сензорите показват 13% увеличение на рентгеновите и гама лъчите, проникващи в атмосферата на планетата ни.

Рентгеновите и гама лъчите са „вторични космически лъчи“ − те са резултат от взаимодействието на първичните космически лъчи с ядрата на газовете в земната атмосфера. 

Как ни засяга това?

Космическите лъчи облъчват пътниците и летателните екипажи толкова много, че пилотите се класифицират от Международната комисия за радиационна защита като работещи в радиационна среда.

Някои изследвания показват, че космическите лъчи могат да предизвикат облаци и мълнии, което потенциално може да промени времето и климата.

Има и резултати от изследвания, свързващи космическите лъчи със сърдечните аритмии в населението. Установено е, че времето, прекарано на борда на самолет, излага пътниците на дозировки в пъти по-високи. 

Защо се ускоряват космическите лъчи?

Основната причина е слънцето и короналното изхвърляне на маса, тъй като сега слънчевият цикъл се движи към Минимална слънчева активност.

Друга причина може да бъде отслабването на магнитното поле на Земята, което ни предпазва от радиацията от космоса.

Космическите лъчи ще се засилят още повече през следващите години, тъй като Слънцето навлиза в най-дълбоката минимална слънчева активност за повече от век.

Space Weather