България

Нашеската магия и вярвания, които омагьосаха света

Българската митология е богат извор на магия и любопитни вярвания. Не е случаен нарастващият интерес от страна на чужденците към нея. Определено имаме какво да разкажем на света.

Сайтът ancient-origins.net, който изследва историята на човечеството, публикува интересен анализ на българската самодива. Една дива и самодостатъчна си фея.

Дали скоро чужденците няма да знаят повече за фолклора ни от нас самите? Нека не допускаме това. Ако не знаете кои са самодивите, време е да научите.

Сомодиви, вили, русалии, юди

Kултът към самодивите, известни и като самовили, вили, русалии, юди, е познат още от дълбока древност.

Самодивите се представят най-често като красиви млади жени, които имали способността да омайват със своята неземна красота. Според представите на българите те са с много дълги руси или червени коси. Облечени са в бели прозрачни ризи като сенки.

На кръста си са опасани с пояс с цветовете на дъгата. Имат малки криле, които им помагат да летят, а на главите си носят венец, сплетен от самодивски цветя.

Самодивите живеят

по високи планини, край извори, реки, езера и в някои дървета.

Въоръжени са с лък и колчан стрели и яздят многокрили елени. За юзди и камшик ползват змии, а за стремена – гущери.

Във фолклора се набляга на страстта на самодивите към музиката, танците и къпането, в които те се увличат нощем.

Самодивско хоро

Известно е за самодивите, че обичат да танцуват, щом се съберат повече. Когато играят самодивско хоро, след това трева не никне на същото място.

Те влизат да се къпят, като свалят венцитe, ризите и крилете си. Така се превръщат в обикновени моми, които могат да бъдат отвлечени.

В народните песни много често, отивайки на лов, юнаците влизат в схватка със самодивите.

Същевременно се разказва

и за това как юнаци са били откърмени от самодиви и по този начин са придобили свръхестествени сили.

В други случаи самодивите правят облози с овчари по надсвирване и надиграване или пък им помагат при неблагоприятни за тях обстоятелства.

В някои разкази самодивите се женят и раждат деца, но не след дълго изоставят семействата си.

Разпространена е вярата, че някои места са обитавани от самодиви и затова при тях се оставя монета, парче плат от дреха, червен конец. Освен това на самодивите се принасят като жертви и определени храни като пити, мед, подсладена вода.

Русалска неделя

Самодивите не присъстват на земята целогодишно; те се появяват в началото на пролетта (25 март) и си отиват в края на лятото (29 август).

Русалската неделя (седмицата след Петдесетница) е празничен цикъл, посветен на самодивите, известни като русалии.

Според поверията русалиите (самодивите) ръсят растенията с жива вода и по този начин стимулират плодовитостта.

По време на Русалската неделя

се изпълняват строги забрани, които задължават да не се работи, вместо това се извършват специални игри за плодородие и здраве.

Вярва се, че самодивите са невидими същества, на които се чува само гласът им във вихрушката и ехото.

За някои болести се смята, че са причинени от самодиви, същевременно обаче се вярва, че самодивите са най-вещи лечителки и чрез билките дават възможност на болните да се излекуват.

Произход на мита

Немалко автори смятат, че представата на българите за самодивите е вплела в себе си черти от езическото мислене на славяните и местното балканско население.

Действително някои елементи могат да бъдат свързани с гръцката и тракийската религия и това вероятно е станало в резултат на контактите, които се осъществяват през Средновековието и в по-късно време.

В заключение може да се каже, че самодивите в българската митология представляват персонификация на растежните сили на природата, които се проявяват през пролетта и лятото, както и на някои стихии.

НП/2021