Тайни и загадки

Най-големите заблуди за Тях. И дали идват с мир?

Какви ли са извънземните? Как ли биха реагирали те ако дойдат на нашата планета и осъществят контакт с човек?

Астробиолозите са стигнали до няколко хипотези като съчетават знанията си за живота на Земята с тяхното разбиране за космоса като цяло.

Техният профил за извънземни може и да не е това, което очаквате.

Те няма да дойдат с мир

Прочутият физик Стивън Хокинг ни предупреди, че усилията на човечеството да общува по радиостанции с извънземни, може да ни застраши.

Ако извънземните, които улавят нашите сигнали, са технологично способни да дойдат тук, резултатът ще бъде толкова голям, колкото когато Христофор Колумб стъпил в Америка, което не се оказа много добре за местните.“

Шостак казва, че не трябва да гледаме по-далеч от Земята. Агресията се е развила, като черта сред хората, защото ни помага да се сдобием с и да защитаваме ресурсите си.

Не те ни поставиха тук

Популярна теория твърди, че човечеството е дар от извънземните за Земята. Някои хора казват, че сме били оставени тук по време на близкото преминаване до Земята на животворната планета Нибиру.

Смята се, че тази предполагаема планета, която в действителност не е била наблюдавана от астрономите, си преправя път през Слънчевата система и минава до Земята на всеки около 3600 години.

Имунизирани са срещу бактериите на Земята

Извънземните посетители на Земята понякога са изобразявани в научната фантастика като повалени от собствената си чужда природа.

Нямайки имунитет към земните бактерии , всички те биха умрели от инфекции. Но това наистина няма как да се случи.

„Извънземните форми на живот няма да дойдат тук, само за да бъдат унищожени от нашите бактерии, освен ако не са били биохимично свързани с хората“, каза Шостак.

„Бактериите трябва да могат да взаимодействат със тяхната биохимия, за да бъдат опасни.“

Те няма да се чифтосат с нас

Човешката ДНК не може да се комбинира с XYZ хромозоми или каквото и да е, което кодира извънземния живот.

„Идеята, че са дошли с цел размножаване е подобна на самозалъгването на хората, които нямат добър социален живот”, каза Шостак.

Помислете, колко добре се размножаваме с други видове на Земята, които също имат ДНК. Би било същото, като да се опитвате да се размножавате с някое дърво.“

Те няма да за физически тук

Развиващата се цивилизация има тенденцията да оставя машините да вършат мръсната работа.

Колите заместват конете, атомните бомби заместват пехотинците, дроновете заменят изтребителите  – всичко това повишава ефективността.

Това правило може да се обобщи като усилието на живите същества да устояват на вторият закон на термодинамиката или на правилото, че безпорядъкът има тенденция да нараства във Вселената.

Всъщност „животът“ понякога дори се определя като единица, която се бори за ред.

Всяка съществуваща раса би трябвало да напредва по подобен начин на хората, бидейки все по-ефективна, чрез изобретението на машините.

Докато една извънземна раса е достатъчно веща, за да се придвижва между звездите, те най-вероятно биха го правили от комфорта на своята родна планета.

„Шансовете са такива, че първите нашественици, биха били някаква машина с изкуствен интелект.“ ,  казва Шостак.

Те може и да не съществуват

Широко разпространената представа, че животът вероятно съществува на много или всички други обитаеми планети във Вселената, до голяма степен се основава на наблюдението, че то е възникнало сравнително бързо тук на Земята.

Но в действителност, ние почти нищо не знам за това значимо събитие.

Въпреки изминалите десетилетия в опити подобни на Франкенщайн, ние дори не се доближаваме до това, да задействаме генезиса на живота в лабораторията.

„Абиогенезата“ или животът, произтичащ от безжизнени химикали, може да бъде изключително рядък. Животът на Земята може да бъде аномалия.

Двама астрофизици от Принстън, наскоро приложиха нов вид статистически анализ към ранното определяне времето на генезиса на живота на Земята.

Установиха, че историята на Земята не казва абсолютно нищо за вероятността за живот, възникнал другаде.

Извънземните могат да бъдат навсякъде, но и никъде. Но и това може да е заблуда на съзнание. Всъщност ние какво знаем?

livescience