Новини

Не вярвате в паралелни светове? Е, прочете за това откритие

Нов невероятен експеримент доказва,

че две реалности могат да съществуват по едно и също време. Тезата може да промени естеството на начина, по който се правят научните открития.

В проучване, публикувано в научното списание „AirXiv“, изследователи твърдя, че са доказали как две реалности могат да съществуват по едно и също време, поне на квантово ниво.

За да проверят хипотезата си, изследователите от департамента по експериментална физика в Университета в Инсбрук, се захванали с един от най-странните мисловни експерименти в света, наречен „Приятелят на Вигнер“.

Експериментът бил кръстен на неговия създател, физикът и нобелов лауреат Евгений Вигнер. За първи път той бил проведен път през 1961 с двама наблюдаващи едно и също нещо, в този случай фотон.

Експериментът предполага, че двамата участника ще стигнат до различни заключения за състоянието на фотона, но въпреки това и двамата биха били прави.

Паралелна реалност?

Когато фотонът бива наблюдаван, той е представян или в хоризонтално, или във вертикално положение.

Но според квантовата механика, преди да бъде наблюдаван, фотонът съществува в състояние на „квантова суперпозиция“ . Това означава, че той е в двете положения по едно и също време. И хоризонтално, и вертикално.

При експеримента на Вигнер, един човек в лаборатория наблюдава фотона, което го поставя във вертикално или хоризонтално положение.

Докато Вигнер е извън лабораторията и провежда прост тест, чрез който да докаже, че фотонът все още е в състояние на суперпозиция.

В мисловния експеримент, твърдението на двамата наблюдаващи, съответно и двете реалности, доказано са симултанно истински.

С напредъка в сферата на квантовата механика физиците могат да проверят тази теория.

Какво ни показват съвременните експерименти?

Учени, начело с Масимилиано Пройети от Единбургския университет, изпробвали първоначалната идея на Вигнер.

Чрез 6 заплетени фотона – частици от светлина, чиято съдба е свързана, Пройети и екипът му успели да повторят резултатите на „Приятелят на Вигнер“.

При наблюдение фотоните били в различни състояния, но при липса на намеса, те съществували в състояние на суперпозиция. Това откритие не само потвърждава дълго обсъждания експеримент, но и оспорва самите основи на научното наблюдение.

Според Пройети: „Научният метод разчита на факти, установени чрез повторно измерване и общото им приемане, без значение кой ги измерва.“

„Във квантовата механика, обективността на наблюденията не е толкова ясна.“

Все пак, ако фактите нито могат да бъдат доказани, или опровергани, или и двете, както и сочи проучването на Пройети, може да се наложи самата наука да се промени.

Какво е квантово заплитане?

В квантовата физика, връзката между заплетените частици се запазва. Това означава, че промените върху една от тях въздейства и върху състоянието на другата по същия начин.

Това се наблюдава дори частиците да са на огромна дистанция една от друга.

На теория, дори частиците да са в различни част на Вселената, тяхното поведение отново ще бъде еднакво – промяна в състоянието на едната, мигновено ще се отрази и на другата.

dailymail