България

Небесният пълководец и владетел на душите на хората

В началото на IV в. Църквата е установила на 8 ноември празник в чест на събора на светите ангели, начело с небесния им пълководец Архангел Михаил.

Пратеникът на Господ,

на който той възлага да отнема душите на онези, чийто земен път е достигнл своя предел, но и да защитава от злите сили тези, които се борят за възнесение на божието име, мисъл и дело.

Нагърбен с нелеката задача да превежда душите от материалния към отвъдния свят, но и същевременно да се бори с дявола и да покровителства живите. Той често е уеднаквяван с Всемогъщия.

Често изобразяван с огнен меч и бойни доспехи,

той е божият войн. В писанието наречен още „Княз“ и „Водач на войнството Господне“. Архангел Михаил е описан и като главен борец срещу дявола и беззаконието на хората.

Поради това църквата го нарича „Архистраг“. Или пълководец на небесната войска. Така Архангел Михаил се разкрил на Иисус Навин като негов небесен помощник при завоюването на Обетованата земя.

Той се явил и на пророк Данаил, когато падало Ваилонското царство и предсказал идването на Христа на земята и събитията за свършека на света.

В духа на светото писание,

някои отци на църквата смятат, че архангел Михаил е участник и в други важни събития. Например, отъждествяват го с тайнствения огнен стълб, който сочел пътя на израелтяните по време на бягството им от Египет.

Архангелов ден е и вторият по значение есенен празник след Димитровден. Народната вяра приписва на архангел Михаил различни качества.

Отрежда му почит, като се счита, че правилното житейско повдение ще пази човека от всяко зло и ще увеличава рода и имота му.

Най-разпространено е схващането, че архангел Михаил е един от седемте братя, между които Господ поделя света.

На Архангел Михаил са поверени душите на мъртвите

В народните приказки той примамва душата със златна ябълка, а после я изважда от тялото на умриращия със сабята си.

Архангеллът отвежда душата на оня свят, а от там заедно със св. Петър я отправят в Райската градина или я наказват с вечни мъки.

В иконографията е изобразяван най-често с копие в ръка, тъпчещ с крака дявола, а също така и с везни в ръка, за да измерва греховете на хората.

Войнът на светлината

е наш съдник и закрилник и днес. Това не са само митове и легенди за миналото, защото за тези които отварят сърцата си за него, той ще им даде знак.

Ще насърчи и окуражи. Когато той е наоколо, може да имате усещане за топлина, олюляване, да бъдете привлечени от синия цвят или да виждате синьо-лилави светлинки.

НП/2021