Новини

Принцесата от Укок задейства климатично бедствие

През 90-те години на миналия век на платото Укок в планината Алтай, Новосибирск, археолози открили в леда погребение на млада жена, датирано от 5-3 в.пр.Хр.

Погребалната камера съдържала

мумия на младо момиче в копринена риза, топла вълнена пола, палто и плъстени чорапи и останки от шест коня със скъпа сбруя.

Момичето било наречено „принцесата от Укок“. След нейното преместване  в областта започнали климатични бедствия. Това направо уплашило местни и те започнали ритуали да умиротворят духа на девойката.

Местните хора искат връщане на мумията на платото, но находките се съхраняват в Горно-алтайския музей при подходяща температура и влажност.

Древни текстове са записани

на брезова кора. Първият в Русия е открит през 51 година на миналия век. Днес вече находките са над хиляда, намерени в Русия, Беларус и Украйна.

Посланията в тях са доста разнообразни: от делови бележки до лични писма.

В Денисовата пещера в Алтай са открити останки на древен човек от преди 40 хиляди години.

Геномът му се различава

от този на съвременните жители на Земята. Това означава, че „Денисовият човек“ е от изчезнала човешка цивилизация.

На Земята има много подземни лабиринти, всеки криещ своя тайна. Досега са открити над 40, повечето са на Соловецките острови.

Съставени са от неголеми камъни, със сложни коридори, водещи навътре по овална траектория. Предназначението им остава загадка.

През 2013 г. в ледовете на Ляховското езеро

е открит труп на мамут с почти изцяло запазени меки тъкани. Запазена е и неговата  кръв. Ако в нея се открие жива клетка, можем да станем свидетели на клонирането на легендарното животно.

Районът на езерото Исък-Кул, Киргизстан. Тук са открити мистериозни скални рисунки, но в подводното пространство са намерени останки от пет древни града от преди три хиляди години.

Днес множество артефакти продължават да отвеждат учените в задънена улица.

Сегашното ниво на знания и технологии все още не е в състояние да  разкрие всички тайни, оставени от нашите предци.

НП/2021