Новини

🎧 Неочаквано откритие. Оказва се, че човешката ДНК пази стара тайна

Може би трябва да забравим това, което си мислихме, че знаем за ДНК. Учените откриха нова, скрита структура в човешката ДНК.

Оказва се, че нашето ДНК

пази стара тайна. Популярната двойна спирала, с която ние тълкуваме ДНК структурата, не е единственият начин, по който тя функционира. 

За първи път екип от учени е идентифицирал нова структура, която прилича на усукан възел от четири въжета. 

Въпреки факта, че изследователите отдавна смятат, че тази структура (наречена i-мотив) може да съществува, никога не е била открита в живи човешки клетки.

„I“ означава „интеркалация“, която е химичен термин за пластова структура.

Структурата се състои от четири

направления на ДНК, свързани по един особен начин. Откриването на i-мотива вътре в живите клетки показва, че най-вероятно играе важна роля в клетъчната биология. 

В двойната спирала азотните бази на аденин (А) образуват двойки с тиамин (Т), докато цитозин (С) прави същото с гуанин (G). 

Тези основи са структурирани една върху друга, усуквайки се на два реда глюкоза и фосфат, които формират елегантно стълбица под формата на двойна спирала. 

Тази структура играе определяща

роля в синтезата на протеините, отбелязват експерти.

„Много е вероятно геномите във всички клетки на нашето тяло да формират i-мотиви в даден момент от времето.“ казва Марсел Дингер, молекулярен биолог в Института за медицински изследвания на Гарван в Сидни, Австралия, който ръководи изследването. 

За откриването на i-мотива

учените използват фрагмент от антитяло, способно да разпознава и прилепва специфично към i-мотивите форми. 

Все още се знае малко за неговата функция и значение, но изглежда, че докато двойната спирала е преобладаващата структура, най-разпространеният начин ДНК да съхранява информацията си, съществуват и други модели.

Тяхната роля може да бъде определяща за контрола на заболявания, смятат експертите.

НП/2021