Новини

Неподозирани възможности на човешката ДНК изненадаха учени

Учени в три различни проучвания са направили изненадващо откритие. Установено е, че човешката ДНК се влияе от емоциите.

В първото проучване човешка ДНК, запечатана в контейнер, била поставена до изпитвания субект.

След това учените дали на участниците емоционален стимул и тези емоции оказали влияние върху намиращата се в запечатания контейнер ДНК. При отрицателни емоции тя се стегнала, а при положителни емоции се отпуснала.

Това означава, че човешките емоции могат да оформят света около нас. Не само нашите мисли и чувства към света – но и самия свят.

Във второто проучване учените изследвали взети от участниците бели кръвни телца с ДНК.

Те поставили белите кръвни телца в различно помещение от това на участниците, след което им показали видеоклип, който генерирал в тях различни емоции. Белите кръвни телца и ДНК-пробата в другата стая реагирали и на емоционалната промяна.

В същия момент ДНК показала идентични отговори. Не е имало никакво забавяне или време за предаване. Промените в ДНК ставали в пълен синхрон с емоционалните промени на участниците.

След това учените искали да проверят докъде могат да доведат експеримента и отдалечили участниците от ДНК-пробата.

Но дори и на 50 километра разстояние резултатите били същите – ДНК се променяла едновременно с участника – без никакво закъснение във времето.

При трето проучване учените наблюдавали влиянието на ДНК върху нашия физически свят. Те експериментирали с фотоните, които оформят света около нас и ги сложили във вакуум, където техните места били напълно случайни.

След това учените вмъкнали и човешка ДНК и установили, че фотоните започнали да следват геометрията на човешката ДНК.

Това означава, че човешката ДНК може да оформя поведението на светлинните фотони, които съставят света край нас.

Първото проучване показва, че човешките емоции оказват влияния, които не се подчиняват на конвенционалните закони на физиката. Второто изследване показва, че ДНК и участникът реагират едновременно.

Това означава, че ДНК комуникира с човека извън пространството и времето. Третото проучване потвърждава, че ДНК формира фотоните, а заедно с тях – и света край нас.

В заключение: оказва се, че ако човешките емоции влияят на нашата ДНК, а нашата ДНК оформя свят около нас, значи нашите емоции могат физически да променят света край нас.

Тези нови открития са много важни и изненадващи с оглед на начина, по който функционира този свят и начина, по който хората могат да го контролират и променят.

НП/2018