Новини

Неразгаданите тайни на загадъчния и свещен звук „Ом“

Звукът на Вселената. Така бива описван „Ом“. Но какво означава наистина?

„Ом“ е мистичен и неопределен. Той може да означава много неща.

Значението на числото 3

Първоначално се заражда в индуизма. И там, както в много други изповедания и религии, многократно се среща числото 3.

„Ом“ или „Аум“ е съставен от 3 звука. „А“, „у“ и „м“ може да представляват небесата, земята и подземния свят.

Те може да представляват индуистките богове Брахма, Вишну и Шива. Или също състоянията на сън, дълбок сън без сънуване и будно състояние.

Те представляват състоянията на съзнание, като има и четвърто, наречено турия – тишината.

Това е състоянието на пълно свързване със Вселената, на тотално блаженство. За него не може да се говори – то трябва да се преживее.

Произход на свещения звук

Смята се, че за първи път той бива споменат в Упанишадите – 150 на брой индуистки философски трактата.

Упанишадът Мандукя, който е посветен изцяло на „Ом“ започва така:

Ом е вечната дума. Ом е Вселената, а това е учение за Ом. Миналото, настоящето и бъдещето, всичко, което е било, всичко, което е, и всичко, което ще бъде е Ом.

Всичко съществуващо отвъд границите на времето също е Ом.

В будизма и някои индийски религии Ом ни свързва с висшия разум като стимулира третото око или коронната чакра.

Твърди се, че това е звукът, записан от съвременните апарати на космически агенции като НАСА, при изучаването на дълбокия космос.

Вибрациите, излъчвани от Земята, също наподобяват звука „Ом“.

Пренасяне в други измерения

Чрез пеенето на звука Ом ние фокусираме ума си. Пренасяме се извън състоянието на дедуктивен начин на мислене и пътуваме към по-съзерцателен.

Чрез изричането му ние свързваме тялото, ума и духа си. Ставаме едно цяло с всичко, което ни обгражда.

Вибрациите ни се повишават и ние започваме да резонираме в честотата не Вселената. Така се освобождаваме от стреса, депресията и страха.

Дали наближава времето, в което хората ще чуят звука на Вселената и ще изпълнят мисията си в този живот?

consciousreminder.com