Съзнание

Неведението на човешките кръвни линии. Кой е Луцифер и защо е тук ?

Човешките кръвни линии

не разбират голямата картина и цялата истина за своите цели и действия на Земята. Това са линиите на така наречения елит със синя кръв и потомци на рептилите.

Те са били въведени в заблуждение от груповата душа на Луцифер. Как това ще ни помогне да разберем проявлението и действителната сила на злото в нашия свят? 

Трябва да разграничим ясно

извънземните от човешките кръвни линии. Така ще научим повече за намеренията на програмата на Луцифер.

Земните кръвни „сини“ линии не са наясно с цялата картина. Те не са част от груповата душа на Луцифер. Те просто имат зададено матрично поведение.

Целта им е „да управляват света“,

да контролират и заробват и да създават максимално много страдание и негативизъм.

Те са наясно с Жътвата и с необходимостта да постигнат 95% успех, за да се измъкнат от третата плътност.

Те са тук на Земята,

за да послужат като катализатор за възнесението. Те са част не от груповата душа от 6-то измерение дошла тук, за да осигури катализатор.

Рептилите са от груповата душа от 3-то измерение на Яхве, която се е стремяла да се издигне до по-висши реалии. 

Достатъчно е, че те вярват, че трябва да управляват света и да постигнат световно господство чрез Новия световен ред.

В свидетелството си

Свали, разобличителка на Илюминатите, казва: „Вярвах, че групата ще управлява света още докато децата ми са живи. Всъщност ми беше казано, че децата ми ще бъдат лидери в Новия световен ред. 

Видях, че много от най-големите финансови институции имаха интерес да въведат този Нов световен ред. Много от тях стояха зад банковата система на съвременния свят“. 

За груповата душа на Луцифер

е ясно, че световното им господство никога няма да се осъществи. Това е била главната част от заблуждението, в което груповата душа на Луцифер е въвела човешките кръвни лъчи.

И то за да ги накара да играят в пиесата, за да се реализират техните собствени основни договорени цели за възход.

Една от основните задачи

на груповата душа на Луцифер на планетата е да създаде структура, която да поддържа тази измама посредством методите за програмиране и контролиране на ума.

Но членовете на човешките сини кръвни линии биват подлагани още от детството им на обучение и въвеждане на код за постигане на целите на програмата.

Това програмиране е изключително сурово,

но за него се знае малко, въпреки че има милиони, които принадлежат към тези кръвни линии между живеещите днес на Земята. 

Идеологията, която подкрепя и подхранва илюминатите се основава на лъжи и на интензивно програмиране на ума.

Сега вече можем по-добре да разберем как такова служещо само на себе си фундаментално „зло“ е успяло да си осигури подкрепата на толкова много хора.

НП/СЕ