Новини

Невероятна сила на човешкото съзнание и намеренията ни

Какво е енергията, какво е аурата, има ли наистина енергийно поле във и около тялото ни?

Ние чувстваме, че тя е истинска, но какви са доказателствата, които да ни покажат, че сме прави и не си фантазираме.

През годините са проведени редица научни експерименти, търсещи отговора на тези въпроси.

Кинезиология

Кинезиологията е метод за тестването на мускулите, разработен през 60-те години.

Това е система за диагностика и лечение, която използва мускулите на ръцете за определяне нарушения на дейността на различни органи в тялото. 

Чрез кинезиологията може да бъде и тествано дали енергията на някой резонира с определен предмет или твърдение.

Дали тялото ни – ум, мисли, чувства, душа, енергия, са в синхрон с този определен предмет, човек или твърдение.

Скала на човешкото съзнание и холографското поле

Кинезиологията има много приложения за лечение и диагностика, но може най-важните открития, до които води тя, били холографското,или морфично поле, и скалата на човешкото съзнание.

В продължение на две десетилетия сър Дейвид Хокинс провел серия от изследвания в областта на кинезиологията.

Резултатите били последователни, като той достигнал до заключението, че има информационно поле, към което всички сме свързани.

Всеки има достъп до това холографско поле и до неограничените знания, които то съдържа.

Морфичното поле е като интернет на цялата реалност, а умовете и телата ни са търсачките, или устройствата, които могат да се свържат с това поле и да извлекат информацията, която им е нужна.

След това бил разработен еволюционен модел на човешкото съзнание, наречен Скала на човешкото съзнание.

Въпросите, които сър Хокинс си задавал по време на експериментите, довели до изключително интересни открития.

Като например къде се намират Иисус и Буда на скалата на съзнанието и различните емоции, през които преминаваме при всяко ниво на развитие.

Хокинс открил и модели на ниска и висока енергия, като простото им прочитане може да постави човек с 35 пункта по-високо на скалата, както доказва и кинезиологията.

Ефекта Махариши, или критична маса

Друго интересно откритие, което било направено във връзка със скалата на съзнанието, е анализа на взаимодействието между същества, носещи енергии с висока вибрация, и енергиите с ниска вибрация в полето.

Например, някой на нивото на Иисус – между 700 и 1000 на скалата, балансира енергията на 70 милиона души, които са под 200 на скалата.

По тези изчисления ще са нужни само около 144,000 просветени души, за да премине света към следващото измерение на реалността.

Това е подкрепено от изследвания, проведени от ФБР, върху критичната маса, или Ефекта Махариши.

Първоначално експериментът бил проведен в по-малки мащаби, търсейки какъв брой хора, които извършват определена дейност, са нужни, за да повлияят на средата и другите хора около тях.

Следвайки успеха на този експеримент, ФБР провели последващи експерименти, като събрали хора с дългогодишна практика в трансцендентната медитация.

Те били поставени в гъсто населени градове и се молели за мир всеки ден по време на медитация.

По време на експериментите, където и да били те, нивата на престъпност и насилие в тези области падали с до 100%.

Критичната маса, както показват резултатите, е корен квадратен на 1%, от което и да е население.

Това означава, че 1 човек пряко влияе на 100 души около него, но двама влияят на 400, трима влияят на 900 и тн.

Изглежда молитвите ни не са толкова незначителни, колкото повечето хора смятат.

Фантомен ефект на ДНК

Доктор Владимир Попонин провел един изключително интересен експеримент. Той проследил поведението на елементарните частици във вакуум.

Както и очаквал те били в състояние на хаос и безпорядък. Но след това Попонин добавил и ДНК към вакуума.

Станало нещо удивително, елементарните частици сформирали подреден модел около ДНК-то. Когато Попонин премахнал ДНК-то, частиците запазили подредбата си.

Лечебната сила на енергията може да промени тялото на клетъчно ниво и да трансформира нашето ДНК.

Посланията на водата

Още един невероятен експеримент, проведен от доктор Масару Емото, проследява влиянието на различни стимули върху водата.

Той публикува изследванията и резултатите в книгата си „Посланията на водата“.

Емото заснема кристалната структура на водата, след което прилага различни външни стимули към нея като думи, музика, молитва и изображения.

Той открил, че когато водата е изложена на негативни влияния кристалната структура се нарушава, докато при позитивни влияния тя е красива и симетрична.

Различните влияния създават различни кристални структури. Тялото ни е 70% вода. Кара ви да се замислите, нали?

thespiritscience