Тайни и загадки

Невероятната легенда за съзнанието, създателите и пирамидите

Планетарното съзнание на Земята, както и всяко съзнание, e с много сложна структура. Създаването му е свързано с идването на Земята на същества от Външните Светове.

Тази легенда е запазена от хилядолетия и носи със себе си мъдростта на Създателите.

Без да се посочват детайлите, може да се каже, че висшата цивилизация е наричана в хрониките на Земята – „Планински гиганти“.

Те са създали няколко изкуствени раси, доминиращи сега на планетата и всичко след това за колонизацията й.

Съзнанието на хората

е част от планетарното съзнание на Земята. Магията като способност е в пряка зависимост от енергията, свързваща човешкото съзнание със съзнанието на планетата.

Тази енергия представлява сложен сигнал с много параметри. Твърди се, че тя е най-важната за контрола осъществяван над нас.

Още по-силно е решението за създаването на изкуствените раси, които не са били свързани с нейното съзнание.

За настройка на съзнанието на новите раси и Земята „Планинските гиганти“ сътворили специална машина „Чинтомани“ и я изхвърлили от орбитата й на Земята.

Машината представлявала огромен процесор

който влязъл във взаимодействие с планетарното съзнание и променил неговите параметри.

Впоследствие Атлантите, третата изкуствена раса, създали маговете като продукт на високи технологии и в отговор на търсенето на чудеса.

За усилване на работата на съзнанието им атлантите още веднъж изменили съзнанието на планетата с помощта на построените от тях Велики пирамиди, пазещи в себе си изкуствени кристали (процесори).

В структурата на планетарното съзнание възникнал управляващ контур, аналог на пулта за управление на телевизора, с достатъчно точна структура.

Познатата схемата на „Дървото на живота“

разпространявана от източните учения  отразява преди всичко реално съществуващата в планетарното съзнание структура.

Тя както и цялото планетарно съзнание е образувана от сумарната енергия на съзнанието на цялото човечество.

Тази енергия, излъчвана от всеки отделен организъм в окръжаващата среда, образува канали, подобни па телевизионните.

По-нататък тези канали се вплитат в структурата, която образно нарекохме „Дървото на живота“. Древните магове се опитвали да структурират съзнанието на Земята, създавайки пирамидите.

И това е преди всичко

тяхната основна функция. Да направляват процесите и да опазват човечеството от влиянието на извънземни нашественици.

В недрата им се намирали устройства модулатори, променящи силовите линии на структурата на съзнанието на гения на Земята.

В резултат, възникнали енергийните завихряния, притежаващи собствена честота на вибрациите.

Тези вибриращи структури започнали да взаимодействат помежду си, образувайки канали.

Така възникнала позитивната енергийна структура на  Земята, която съществува и до днес. Вибриращите зони получили названието Сефири.

НП