Новини

Невероятният ум и ценности на гения Леонардо да Винчи

През вековете всяко едно поколение интерпретира Леонардо да Винчи, намирайки го за изключително модерен.

На петстотната му годишнина можем да разгледаме значението на гения за нашата епоха.

Нашата фундаментална същност като човешки същества не се е променила за миналите 500 години, но нашата среда се е трансформирала с невероятно темпо.

Променили са се и нашите представи за постиженията на Леонардо, както и за нашите.

Естество на гения

Леонардо е гений и символ на „универсалния човек“ заради широкия спектър на интересите му в изкуството, науката и технологиите, от отрасли като химия до астрономия до математика.

Много хора се питат дали днес може да има гений като Леонардо. Може би няма как това да стане, тъй като днешния свят изисква изключително високо ниво на специализация.

Много от нас са в сфери, които изискват интердисциплинарно мислене. Но малцина учени, физици, поети или политици биват наричани гении днес.

Единна визия за законите на природата

Науката на Леонардо е основана на мирогледа на Аристотел и интерпретациите на други учени хора в продължение на 18 века.

Той разработил система, която наричал четирите природни сили – движение, маса, сила и перкусия.

Въпреки че за него било трудно да дефинира тези концепции, той разработил последователен модел за всичко природни феномени.

От макрокосмоса – геоложките сили, които водят до формирането на реки и океани, до микрокосмоса – човешката анатомия.

Днес все още търсим една обединена теория на физичните закони, като изучаваме природните феномени, от субатомни частици, до историята на Вселената.

Визуализирани знания

За Леонардо зрението е най-висшето от сетивата. Той пише:

„Очите са прозорецът към човешкото тяло, през който душата наблюдава и се любува на красотата на света. Те са причината душата да се примирява с човешкия си затвор. Без тях човешкият затвор би бил мъчение за нея.“

За него било важно да визуализира знанието, като бил пионер в анатомичните илюстрации.

За Леонардо рисуването било наука, а самият творчески процес бил полезен за визуализирането на света.

Интердисциплинарна наука

Мисленето на Леонардо било интердисциплинарно. Когато запълвал мозък или сърце с восък, за да направи отливка на тялото, той използвал техники, познати на скулпторите.

Когато изучавал триенето и изобретил сачмените лагери, той открил, че съпротивлението се различава в зависимост от естеството на повърхността. За първи път той изчислява и коефициент на триенето.

Скоро след това той осъзнава значимостта на това не само за машините, но и за движението на сухожилията над костите, за генерираната от сърцето топлина и за гласа на човека, създаден от триенето на въздуха срещу гласните струни.

Креативност в науката и изкуството

Креативността е толкова важна за науката, колкото и за изкуството. Ние можем да сме креативни като учители, като ученици, като писатели и читатели.

Леонардо съчетава науката, изкуството и инженерството по уникален начин. Той се установил като артист, за да приеме и мисията на учен.

За Леонардо благородната мисия на артиста е да представи истинското естество на света. Артистът трябва да разбира целия свят, както би го разбирал и ученият.

Осъществяване на човешкия потенциал

Днес можем да оценим всичко, което да Винчи е постигнал, както и множеството му провали. Той е осъществил потенциала си по наистина уникален начин.

Той вдъхновява поколения вече 500 години, като през последното столетие оценяваме труда му по един изцяло нов начин, бъдейки способни да интерпретираме писанията му.

Трябва да се замислим как неговите ценности могат да ни помогнат да осъществим и нашия потенциал. От тази гледна точка днес милиони от нас са вдъхновени от живота на този гений.

scientificamerican