Съзнание

Нищо не преминава от този свят в другия. Вярвате ли в прераждането?

Милиони хора днес вярват

в съществуването на кармата. Много от нас използват кармата като парапет, за да не поемат отговорност за действията си.

Други просто смятат, че това са измислици за налагане на религиозно робство над хората по света.

Никой обаче не може да избяга от последствията и винаги носи тежестите от тях. Според будизма резултатът от действията днес, може да се прояви утре. И това е факт.

Но може да се случи в следващия живот, което предполага утвърждаването на идеята, че душата се преражда. В следващите редове ще научите за учения, които могат да смутят вашите убеждения. Или пък да ги засилят.

Шестимата учители

Легендите разказват за „шестима учители“, станали главни опоненти на Буда. Първият споменат „еретик“ е Пурана Касапа. Неговите идеи са стигнали до нас и днес се споделят от хиляди.

В центъра на неговата идеология е детерминизма. Тоест светът се развива по предварително установен закон.

Той стига до отричане на всякаква свобода на действията и етически нихилизъм. Волята на човека е само илюзия, всяка съзнателно насочена постъпка е безсмислена.

Извършващият действие или онзи, който спомага за извършването на такова – убиецът, крадецът, грабителят, обирникът, прелюбодеецът, лъжецът – никой от тях не извършва грях.

Дори ако въоръжен с остър като бръснач диск, успее да превърне всичките живи същества в куп мъртво месо и той няма грях.

Щедростта, самообуздаването, постенето и честността съвсем не са пътища за постигане на заслуги.“

Заради тези думи на Пурана Касапа, будистите го обявяват за враг на нравствеността.

На второ място в списъка е Аджита Кесакамбали

Той е един от първите изразили материалистични възгледи.

„Нищо не преминава от този свят в другия. Заслугите не се предават по наследство.

Няма живот след смъртта, няма аскети или брахмани, които да постигат съвършенство по пътя на праведността.

Когато загива тялото, в прах се превръщат еднакво и умният, и глупакът. Никой не може да надживее собствената си смърт.“

Аджита Кесакамбали отрича да има живот след смъртта и прераждане. Учението му бива наречено учхеда-вада (доктрина на разрушаването), защото според него след смъртта не остава нищо.

Той е обвинен и в етически нихилизъм, а доктрината му за безнравствена и водеща към лоши постъпки.

Системата на Госала

Госала е друг индийски мъдрец и учител. Той твърди, че споменът за минали прераждания е несъмнен абсурд.

На Госала приписват думите: ”Както силният, активният и смелият, така и слабият, мързеливият и страхливият – всички еднакво са подчинени на едно начало, което предопределя всичко съществуващо“.

От тяхна гледна точка стават безсъдържателни не само чистотата и грехът, но и всяка нравствена оценка на човешкото поведение.

Свободата на волята

и моралната отговорност се превръщат във фикция, плод на въображението.

Госала казва: „Всички които се раждат, дишат и живеят, не познават нито властта, нито силата, нито добродетелта. Те съществуват подчинени на съдбата.“

Никой не може да промени установения ред. Човек е толкова безсилен, колкото и най-дребното насекомо, но той за разлика от другите живи същества е в състояние да предвижда движението на събитията.

Бонгард Левин