Хипотези

Ново проучване показва, че хората имат магнитно шесто чувство

В основата си всичко във Вселената е съставено от енергия. Атомите, които съставят физическата материя, са енергийни структури в ядрото си.

Така че възможно ли е да засечем електромагнитното поле около Земята? Това е способност, която много животни имат, като например птиците.

Това им помага да се ориентират докато летят. Те усещат магнитното поле на Земята, което им помага да разберат накъде е север, юг, изток или запад.

Ако животните притежават подобна способност защо и хората да не нямат подобно „шесто чувство“? Вече има научни доказателства, които ни показват как това е възможно.

Геофизикът Джо Киршвинк от Калифорнийския технологичен институт разкри резултатите от приучванията си.

Според него хората също притежават способността да засичат магнитните полета на Земята.

Киршвинк твърди, че е открил доказателства, че всеки от нас има функциониращи магниторецептори.

Чрез тях ние можем да засичаме полетата и по този начин възприемаме посоките, височината или местоположението.

Според учените повечето бозайници са наследили тази способност от предците си. Това, което повечето изследователи в тази сфера не знаят, е как работят тези магниторецептори.

Те все още не са намерили коя част от тялото ни служи като рецептор. Според Киршвинк те може да са в „големия пръст на крака ни“.

Дали този експеримент доказва това?

В експеримент той наблюдавал мозъчните вълни на хора преминаващи през въртящи се магнитни полета.

Изследователите открили, че щом полето се въртяло обратно на часовниковата стрелка определени частни на мозъка реагирали на промяната, създавайки повишаване в електрическата активност.

Тъй като невронната промяна в мозъка настъпвала, само когато посоката на въртене се сменяла, учените уверено заключили, че и хората има някаква форма на магниторецептори.

Конкретният орган или част на тялото, с която тялото засича тази промяна, все още е мистерия.

Но не е тайна, че хората са способни да засичат енергия или други неща, които ни се струват „нефизически“.

Ние сме свързани с всичко около нас на много по-дълбоко ниво отколкото осъзнаваме и едно от нещата, което ограничава способностите ни, е вярата, че ни сме просто физически същества.

thespiritscience