Новини

Обелискът от остров Филе, йероглифите и загадката на една изчезнала култура

Преди дешифрирането

на египетските йероглифи древен Египет бил непонятен и загадъчен. Повечето западни учени вярвали, че египетската цивилизация е по-стара от древногръцката.

Поводът да се заговори отново за древните египтяни станали два важни артефакта: Розетският камък и обелискът от остров Филе. Обелискът помогнал на Жан-Франсоа Шамполион, основателят на египтологията, да разшифрова египетската писменост.

И да докаже, че в нейната основа е звуковият принцип, както в гръцката и латинската азбука.

Векове наред европейците вярвали,

че египетските йероглифи са идеографски. Тоест, че представят по-скоро концепции и идеи, а не звуци от думи.

Когато древногръцкият език заменил египетския като език на интелигенцията, влиянието на гръцката азбука се отразило и на писмеността.

Впоследствие гръцките и римски

учени започнали да се интересуват от йероглифите, но тяхното значение било отдавна забравено.

Единствените източници на йероглифи били от гръко-римски писатели, които ги разбирали неточно. Така йероглифите останали загадка почти 2000 години.

Атанасий Кирчер,

йезуитски свещеник и експерт от 17-ти век по Древен Египет, бил помолен от папата да преведе надпис от обелиск, донесен в Рим от Египет.

Вероятно използвайки ръководството на Хораполо, той стига до извода, че йероглифният надпис на обелиска кодира инструкции за провеждане на магически ритуали, свързани с бога Озирис.

Египтолозите днес твърдят, че същият надпис всъщност е името на фараона „Уахибре от 26-та династия“.

Думата йероглиф идва от

две гръцки думи. Древните гърци вярвали, че Египет е магическа земя и че йероглифите са мистична форма на писане, носещи божествени послания.

Розетският камък е намерен през 1799 г. при разкопките на древна крепост на около 7 километра от градчето Розета край Нил.

Представлява базалтова плоча с два надписа с древноегипетски йероглифи и един – на старогръцки. По това време старогръцкият език вече бил добре изучен.

Трите текста били съпоставени и това довело до разшифроването на египетските йероглифи.

Текстът от камъка представлява

благодарствен надпис, отправен през 196 г. пр. н.е. от египетски жреци към Птоломей V Епифан – монарх от династията на Птоломеите.

През 1815 г. в храма на Изида, на речния остров Филе, бил открит гранитен обелиск с надпис с йероглифи и на гръцки. Той съдържал молитва към същия Птолемей V, неговата жена Клеопатра и сестра му, също Клеопатра и помогнал на Шамполион при дешифрирането.

Шамполион изнася в Париж доклад върху хода на разшифроването на египетската писменост.

Като разчита голяма част от йероглифите той възкресява един мъртъв език, съставя за него речник и граматика. През 1831 г. създава първата катедра по египтология.

Той е автор и на два фундаментални труда за откритите паметници и египетската граматика, но те излизат едва след смъртта му.

НП/2021