Новини

Осемте лунни фази определят живота ни, но дали го знаем?

Луната и нейните фази са били дълбоко почитани и използвани за календар от много култури и религии. Някои празници все още се празнуват спрямо нея.

Великден, който е символ на християнската култура се празнува в първата неделя, след първото пълнолуние и след пролетното равноденствие.

Китайската Нова година се празнува на второто пълнолуние, след зимното слънцестоене. Това никак не е случайно и намираме улики в дългата история на човечеството.

Осемте лунни фази и тяхното значение за нас

Различните фази на Луната носят важен смисъл за живота ни, а осъзнаването на това е изключително важно. В подкрепа на хипотезата, са и лунни календари откривани на различни места по земното кълбо.

Фазите на Луната носят енергия, която е добре да опознаем както древните са го правили.

Новолуние

Новолунието е първата фаза на лунния цикъл. Определя се като време за започване на нещо и ново начало.

Това време е предназначено за събиране на нашите мисли и планиране на мисията ни. Време за подготовка.

Мисията ни може да бъде всякаква – духовна, физическа и умствена. Независимо дали искаме да отслабнем или да се научим да свирим на нов инструмен.

Това е подходящият момент за да планраме постигането на целите си.

Изгряващ полумесец

През това време е важно да обявим своите намерения. Те могат да бъдат обявени пред близки и приятели или да бъдат записани на лист хартия.

Така заявяваме какво сме сколнни да дадем, за да получим. Задействането на Закона за приемане и отдавен става имено в този период. Спазвалите правилото знаят добре колко силно работи то.

Първа четвърт

Първата четвърт на Луната е първата фаза на действие в лунния цикъл. Това е времето, в което трябва да изпълним мисията си. 

Поощрява да посрещнем съпътстващите предизвикателства, независимо дали се чувстваме готови за тях или не.

Възможно е да се вземат бързи решения, за да се постигне напредък в мисията. Тези действия е добре да бъдат челенасочени, а не хаотични.

Нарастваща Луна

Нарастващата Луна е времето, в което е добре да подобрим и напаснем плана си за действие.

В такъв момент се поучаваме от допуснатите грешки през първата четвърт. Мисията в този период е да израстнем в мисленето и действията си.

Може да забележим също, че мисията ни се нуждае от лека корекция. Какъвто и да е проблемът, сега е подходящ момент да се анализира от вас.

Пълнолуние

Фазата на пълната Луна е моментът, в който трябва да бъдем уверени в мисията си и да преминем през нея.

Тази фаза означава, че имаме само 2 седмици, за да постигнем целта си и да докажем, че имаме силата да я доведем до край. 

Отлагането ще означава само едно. Губите надпреварата с конкурентите си.

Намаляваща Луна

Това е времето, в което трябва да бъдем благодарни и да споделим своя напредък с хората, които ни подкрепят.

Силата на благодарността е толкова голяма, че е неделим елемент по пътя към щастието и просветлението. Именно това чувството ни кара да се усещаме в своя център и в хармония с всичко около себе си. А нали именно това е щастието.

Последна четвърт

Това е лунната фаза, в която трябва да се отпуснем и да простим нещо на някого, който сме сметнали, че ни е наранил или попречил по някакъв начин.

Това е първият етап от подготовката за новото начало. Вторачваме се във всичко, което другите притежават, без да си даваме ясна сметка за цената, която тези хора са платили, за да притежават всичко това.

А това е много порочен кръг. Защото бидейки алчни за това, което вече притежаваме, каквото и да получим няма да ни е достатъчно.

Залязващ полумесец

Тази фаза на лунния цикъл е предназначена за почивка, релаксация и възстановяване и признателност.

Признателността отключва пълнотата на живота. Превръща онова, което имаме, в достатъчно, дори в изобилие.

Превръща отрицанието в приемане, хаосът в ред, объркването в яснота. Може да превърне храненето в пиршество, къщата в дом, непознатия в приятел.

The Spirit Science