Новини

Пълната мистификация за обратната страна на Луната. Загадъчните обекти

Членовете на Американското планетарно дружество СЕТИ наскоро публикуваха статия в „Списание за космически изследвания“ относно някои характеристики на обратната страна на Луната, които се появяват в кратера Парацелз C.

Озаглавена е „Анализ на изображенията на необичайни структури на обратната страна на Луната в кратера Парацелз С“. Твърди се, че тези особености може да са с изкуствен произход. И че друг, а не човешко същество, ги е построил и поставил там.

Противно на общоприетото схващане,

версиите за изкуствени структури на Луната са често срещани и постоянни.

Подобни твърдения има в книгата на Джордж Леонард от 1976 г. „На Луната има някой“. Също и в книгата на Фред Стеклинг от 1981 г. „Открихме извънземни бази на Луната“. Има още много и от други надеждни източници, за които ще споменем впоследствие.

През 1963 г., дори Карл Сейгън споменава възможността за извънземно посещение: „Не е изключено  артефактите от тези посещения все още да съществуват или дори в рамките на Слънчевата система да се поддържа някаква база, за да се осигури приемственост на последователните експедиции.

Поради климатичните условия и възможността за откриване и намеса от жителите на Земята, би било за предпочитане такава база да не се прави на повърхността на Земята. Луната изглежда като приемлива алтернатива.“

Новото изследване описва

как са открили седем изображения от Apollo-15 и четири изображения от Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Те съдържат загадъчен обект в лунния кратер Парацелз C. И се различават значително от скалите, разпръснати около повечето кратери на Луната.

Извличайки информация от множество изображения, направени по различно време на лунния ден и от различни ъгли спрямо слънцето, авторите посочват как е възможно да се предскаже приблизителната форма на обектите.

Като се използва софтуер за реконструкция на повърхността с помощта на техниката за автоматично генериране на дигитален модел на терена. Посредством единична дигитализирана снимка от въздуха на повърхност със слабо съдържание на сигнала.

Този тип 3D представяне им позволява да летят около гледката, за да видят доколко странни изглеждат предметите, разположени в рамките на югозападния квадрант на кратер с диаметър около 24 километра.

Въпросът, който сега задават учените,

е дали тези обекти са изкуствени? Ако това е така, кога са били произведени и от кого? Според тях една мисия с луноход към Парацелз С вероятно ще даде някои много интересни отговори.

„Въз основа на представените в статията доказателства вярваме, че тази област в Парацелз С си заслужава да бъде проучена чрез орбитални мисии и луноходи. И двете анализирани неравности в тази област са статистически различни от околния терен.“, твърдят учените.

Един от учените е Марк Карлото, анализатор и визуализатор на изображения с 30-годишен опит в сателитното дистанционно наблюдение и дигиталната обработка на изображенията.

Той описва как тези лунни характеристики изглеждат като „необичайни структури“ и дори „галерии“.

„Чрез комбиниране на множество изображения ние показваме, че по-голямата неравност, ориентирана в посока североизток/югозапад, не е просто стена. А две стени, разположени от двете страни на тясна долина или „проход“.

Поглед под обратен ъгъл

към югозапад показва прохода, завършващ при издигнатия терен в другия край. Вероятно водещ под земята. Теренът около двете структури не е равен, а изглежда „изкопан“ от някакъв неизвестен механизъм ─ естествен или изкуствен.

„Госпожи и господа, моето правителство, НАСА, за което много от нас в САЩ казват, че никога не дава директен отговор, изтри 40 ролки филмова лента със записи по програмата Аполо.

Полета до Луната,

полета около Луната, кацанията на Луната, ходещите насам-натам момчета. За Бога, та те изтриха 40 ролки от тези събития! Говорим за няколко хиляди кадъра, за които т.нар. власти решиха, че нямате право да виждате.

О, ама те били „размирни“, „социално неприемливи“, „политически неприемливи.“ Вбесен съм. Аз съм пенсиониран командващ сержант-майор. Никога не съм се славел с особено търпение.“

Цитатът е от Боб Дийн, пенсиониран сержант-майор на НАТО, служил като анализатор на разузнавателна информация и във Върховния щаб на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE).

Автор: Арджун Валия, CE