Новини

Паралелна реалност. Какво разбраха учените за света?

В научните статии по космология постоянно се среща терминът „нашата Вселена“. Оказва се, че учените сериозно обмислят възможността за съществуването на други светове.

Те са предходни на нашите, или паралелни, състоящи се от антиматерия, или такива, при които времето се движи назад.

Всичко това е подкрепено със сериозни физически и математически изчисления. За различни модели на Вселената и нови данни, получени наскоро.

Нашата Вселена

Съвременната физика не изключва възможността Вселената, в която живеем да не е единствената.

Затова учените за всеки случай се съгласиха да пишат думата „вселена“ с главна буква, когато става въпрос за нашето пространство-време, и с малка буква в останалите случаи.

Според изчисленията на космолозите Вселената се е образувала преди 13,77 милиарда години в резултат на Големия взрив на безкрайно малък обем силно концентрирана материя.

Размерите на света

Оттогава тя непрекъснато се разширява със скорост, равна на константата на Хъбъл, а това е един от основните физически параметри.

Въз основа на обема на целия видим и невидим материал, който може да бъде открит по някакъв начин, днес дължината на Вселената от край до край е около 93 милиарда светлинни години.

Това, което е отвъд тази граница, някои учени наричат ​​“безкрайно нищо“, други смятат, че пространство-времето се затваря в себе си, образувайки хиперсфера.

Доказателство за какво?

Това по-специално се доказва от отклоненията в космическия микровълнов фон – реликтовото електромагнитно излъчване, възникнало около 375 хиляди години след Големия взрив, когато са се образували първите атоми.

В същото време изследователите са съгласни, че Вселената е била много по-малка и чисто теоретично, проследявайки нейната еволюция в обратна посока, може да се стигне до точката на Големия взрив, когато всичко е възникнало от нищото.

НП/2022