Новини

Пътуването в други времеви зони има обяснение

По време на астрална проекция част от нашата душа напуска физическото тяло.

Възможно е да открием, че се движим из стаята и наблюдаваме тялото си, което седи на дивана. Даже може да преминаваме през стени.

Това е така, защото фината същност има други вибрации, които не са вързани в рамките на материята в дадената времева зона.

Но в този вид астрална проекция

до някаква степен сме ограничени в рамките на времето, в което функционира нашето физическо тяло.

Можем да опознаем другите времеви зони без да се проектираме в тях ментално или астрално. Ясновидецът ще ви каже: „Аз те виждам след година в една слънчева страна.”

Да допуснем, че след една година предсказанието се сбъдне. Ще си кажете, че е познал. А, ако не е така, откъде е дошла тази информация при него?

В такива случаи обикновено става следното

Той се е настроил към нашето подсъзнание, чрез дясното мозъчно полукълбо, или с други думи е установил телепатичен контакт. След това чрез обмена на импулси се създава ментална картина.

Степента на възприемане зависи от здравето, особеностите на ментално възприемане и общото състояние на човека. Количеството и качеството на детайлите зависят от един важен фактор – подсъзнателната готовност за сътрудничество.

Човешкият мозък е като компютър

и като такъв работи с програми. Това, което наричаме трансцедентален ченълинг, представлява импулси, предавани от външен разум.

Той попада в мозъка на контактьора и се декодира в термини, приемливи за тези, към които са предназначени. Изкривяванията могат да възникнат по ред причини.

От ограничен речников фонд, липса на съответстващи термини в езика, академични или интелектуални ограничения, или недостиг на истинско знание от предаващия.

Много е трудно да се предава научна информация

в разума на човек, който е неспособен за творческо мислене. Това е много съществено, тъй като има учени, неспособни да мислят по-широко от предписанията, дадени в учебниците, или не умеят да изразяват научните принципи във форма, достъпна за неспециалиста.

Векове наред хората са провеждали изследвания в другите измерения. Знаем, че още много остава неоткрито, но за сега липсват сили и средства за това.

Когато настъпи времето,

откритието или осъзнаването ще се случи на няколко места едновременно. Такъв е законът на синхроничността.

Едно и също нещо може да бъде открито както от учен в Япония, изследовател в Норвегия, научна група в Италия и студент във Великобритания.

Щом общото еволюционно ниво

на планетата достигне точка на готовност за крачка напред или да приемем в себе си разбирането за други времеви зони, към нас ще бъдат излъчени импулси.

Те ще взаимодействат с груповите или колективните мисловни структури и тогава е възможно да се случат неподозирани за съзнанието неща.

НП