България

Пещера в България е хранилище на древно познание

Рисунките в Магура са много по-стари от Шумер

Според събраните данни по-старите рисунки са на около 42000 години, около 120 рисунки, а по новите са на около 14000 години, около 600 рисунки.

Според официалните оценки от миналата година на испански екип рисунките са на около 9000 години, а Шумер възниква преди около 6000 години.

Интересно е, че произхода на името Магура е само с корени от шумерския език – само чрез него се получават смислени обяснения, които отговарят на същността на пещерата.

Пещерата Магура е преднамерено избрана

и допълнително устроена като дълготрайно хранилище на познания. След това е използвана като школа и от нея са разпространявани познания по цялото земно кълбо.

От нея възникват Богомилството, Християнството, Будизма, Тантра, алхимията и поне десетина азбуки.

Числовата система на Древен Египет е точен аналог на числовите записи от Магура. Чрез тази дейност името се разпространява навсякъде по света.

Първите знания записани в Магура

са през епохата Дева преди около 40000 – 43000 години. Следва втори запис, който завършва цялостното построение на познанието – 26000 години по-късно, отново в епохата Дева.

А самите рисунки казват, че Богинята-Майка е Великия Учител и не посочват никакъв друг източник на познанията.

В такъв случай България разполага на територията си с единственото в света записано слово на Богинята-Майка, а потенциалните възможности от това са безкрайни.

Магура

Разпространението на името Магура по света

В света има 2400 „магури“, като на 200 места името се изписва точно Магура, а на останалите – Мапура, Масура, Махура, Магора, Могора  – все близки производни.

Но най-голямата концентрация е на Балканите и то по Дунавската равнина. На отдалечените места местните народи нямат думата магура, нито имат нейни корени.

Думата „магура“

не е тамошна по произход, а е внесена от някъде. Освен това, когато Магура не се отнася за населени места, из целия свят с това име са кръстени хълмове, пещери и извираща вода – езера, потоци, реки, оазиси.

Това значи, че при името Магура по света има стриктно придържане към някакъв вид обекти, а това говори за един източник на разпространение на името, по чийто модел се е възприемал смисъла на името.

В целия световен списък от Магури

има само една, която отговаря и на трите характеристики – пещерата Магура в България. Тя се намира в хълм, пещера е и от нея извира близкото Рабишко езеро.

Надпис Магура

На отдалечени територии има божества с подобно име и със същите характеристики – богинята Мъ-Гу в Китай или Маго в Южна Корея, които са свързани с пещерите, с прилепите, с плодородието.

Същите дават познания на адептите и на които най-важния храм е на брега на свещено езеро.

Или пък човекът-гущер Магуар (Магуор) в Източна Австралия, който живее в пещерите и излиза да помага на хората при бедствия – точен аналог на местни легенди за змея от Магура.

Две археологически проучвания от 1975 и 2012 година

установяват, че пещерата Магура е обитавана почти без прекъсване от преди около 50000 години до съвремието ни.

Хората са обитавали само първата зала до входа, а рисунките се намират в галерия, намираща се на 300 метра навътре в пещерата.

Достъпът до тази галерия е бил труден, защото тя е единственото място, където не са намирани кости от животни.

Следователно, те не са успявали да влизат там, докато техни останки са намирани из цялата останала пещера.

Изобщо, влизането толкова навътре в пещерата и още повече в тази галерия са били опасни и смъртоносни начинания, които показват, че хората са отивали там да рисуват не какво да е, а важни според тях неща.

В тази галерия, под формата на рисунки са представени знанията на хората от онези времена. По-късно там са ходили други хора да се учат на записаното.
Магура Ф

Самото име на пещерата потвърждава тази теза

Масово се счита, че името Магура произлиза от румънския език, където така са кръстени множество хълмове, но думата магура няма корени в румънския, обаче има производни.

Това показва, че думата магура е внесена в румънския от някъде. След търсене на корени, което се връщаше все по-назад и по-назад във времето, се стигна до задоволително обяснение чрез думи от шумерския език.

Магур е най-старото известно име

на Ноевия ковчег и то идва от шумерския, където значи голям кораб. Ноевият ковчег е символ на преживяването на катаклизъм, а рисунките в Магура може да са опит за спасяването на познания;

Умма е шумерската богиня

на ума, а само Ма е името на Богинята-Майка. Гур пък значи род, потомство.

Тогава Ма-Гур значи потомството, децата на Богинята-Майка или това е просветленото човечество, защото в миналото се считало, че всички знания и умения произхождат от Богинята-Майка;

Уру означава място,

град, селище. Имената на едни от най-старите градове са Ур, Урук, Нипур и Шурупак.

Маг от древния персийски значи умел, обучен човек. Маг-Ур следва да значи средището на посветените или школата.

В пещера в долината Ач в Германия

е намерена плочица от слонова кост, която е датирана на възраст 32500 – 38000 години.

На плочицата е налично изображение, което е напълно идентично с голяма част от рисунките от Магура.

За плочицата е установено, че е пренесена в Западна Европа с миграцията на кроманьонците, т.е. от изток.

Щом изображението на нея

е създадено, то значи, че моделът вече е съществувал. А пък на изток от територията на Германия се намират Балканите, където се намира и Магура.

Религията, именована като Европейски анимизъм е всъщност култ към плодородието или култа към Богинята-Майка.

Тя е датирана отпреди 42000 години и за неин символ е избрана „танцуващата жена“. Този символ съставлява над 30% от рисунките в Магура.

заб.: Авторът Кирил Кирилов е дългогодишен изследовател на пещерата Магура и Белоградчишките скали.