Съзнание

Планетарните епати. Навлизаме ли в период на хибридна планета?

Астрономите са класифицирали

извънземните цивилизации по схема, описана през 1964 г. от съветския астроном Николай Кардашев − според количеството енергия, което техните жители могат да завладеят и използват.

Цивилизация тип 1 може да манипулира всички енергийни ресурси на своята планета (за нашата цивилизация това все още е далечна цел).

Цивилизация тип 2 владее и използва цялата енергия в своята звездна планетарна система.

Цивилизация тип 3 ще използва енергията на цялата си галактика. Тази скала е станала нещо като златен стандарт за класифициране на цивилизации в космоса и за това доколко напреднали са те с времето.

Но има и нова хипотеза,

която може и да е напълно правдоподобна. И дори отговаря на десетки въпроси.

Екип от учени е създал нова система за класификация на еволюционните етапи на световете, базирана на „неравновесната термодинамика“.

Раздел от термодинамиката, изучаващ системите извън състояние на термодинамическо равновесие и необратими процеси.

Категориите варират

от въображаеми планети, които нямат никаква атмосфера, до извънземни светове с „техносфера“, която разкрива постиженията на един изключително напреднал „енергийно интензивен технологичен вид“.

Новият документ, озаглавен „Земята като хибридна планета: Антропоценът в един еволюционен астробиологичен контекст“, беше публикуван през септември 2017 г. в списание „Антропоцен“.

Антропоцен е ерата, при която дейността на човека влияе пряко върху планетарните процеси.

Експертите в проучването

смятат, че „Влизането на Земята в антропоцена, от астробиологична гледна точка, може да бъде предвидим планетарен преход“.

Въз основа на нови научни данни изследователите са стигнали до заключението, че планетата Земя е хибридна планета.

Драматичното влияние

на човешката дейност на нашата планета вкарва Земята в състояние на „хибридизация“.

„Изследваме този проблем от гледна точка на нашата собствена слънчева система и на база проучвания на екзопланети. 

От наша гледна точка началото на антропоцена може да се разглежда като началото на хибридизацията на планетата. Нещо като преходен етап от един клас планетарна система към друг“.

Схемата за класификация се основава на „величината, с която различни планетарни процеси – абиотични, биотични и технологични − генерират свободна енергия, т.е. енергията, която може да изпълнява работата в системата“.

НП/2021