Хипотези

Познаваме ли Сатаната и кои са неговите характеристики?

Сатаната е фигура е редица вероизповедания. Презумпцията, че всички тези сатанински фигура са едно и също създание, са погрешни.

Всяка религия има своя собствена представа и описания за него.

Юдаизъм

На Иврит, сатана означава противник. Сатаната в Стария завет е описание, е не име.

Това е фигура, която работи с позволението на Бог. Тя изкушава вярващите да загърбят вярата си, разделяйки истинските вярващи от тези, които само се преструват.

Християнство

Християнските възгледи за Сатаната за заплетена паяжина. Името се появява в Новия завет само няколко пъти.

Повечето хора са чували историята в Евангелие на Матей, където Сатаната изкушава Иисус да се извърне от Бога и да се прекланя на него.

Това може да бъде тълкувано като начин Сатаната да се противопостави на Бог.

Но също така може да бъде счетено, че Сатаната просто извършва ролята си от Стария завет и проверява вярата на Иисус.

Въпреки това Сатаната се е превърнал в мрачна фигура и създание в ума на Християните.

За тях той бил ангел, който се опълчил на Бог и измъчва душите на всички, които не били спасени от Иисус.

Той е извратен, покварен, садистичен и абсолютната противоположност на доброто и духовното.

Част от тази представа за Сатаната идва от свързването на други библейски фигури с него, включително Луцифер, драконът, змията, Велзевул и Левиатан.

Поклонници на Дявола

Така се наричат Сатанистите, които се прекланят пред християнската версия на Сатаната, приемайки като господар на злото и разрухата.

Ислям

Мюсюлманите имат два термина за тяхната сатанинска фигура. Първият е Илбис, което е и името му – както за християните Луцифер или Сатана.

Вторият е шайтан, което е като прилагателно, описващо всяко същество, опълчило се на Бог.

В Исляма, Бог създал три интелигентни раси – ангелите, джин и хората. Ангелите нямали свободна воля, те винаги следвали Бога.

Но другите две раси имали свободна воля. Когато Бог им наредил да се преклонят пред Адам, като единствения отказал, бил Илбис.

Църквата на Сатаната – Сатанизъм на Ла Вей

Сатанистите на Ла Вей не вярват в Сатаната като свръхестествено зло създание. Те използват името като метафора за истинската природа на човечеството, която трябва да приемем.

Те я наричат Тъмна сила. Сатаната не е зъл, но той представлява неща, които са смятани за зли от традиционните религии и общества.

Това включва сексуалност, удоволствие, похот, културни табута, его, чест, постижения, успех, материализъм и хедонизъм.

Joy of Satan

Joy of Satan e една от многото теистични сатанински групи. Нейните последователи са политеисти и приемат Сатаната като едно от много божества.

Сатаната е носителят на знанието и желанието му е неговото творение – човечеството, да се издигне чрез знание и разбиране.

Той представлява идеята за сила, справедливост и свобода.