Съзнание

Познавате ли тайната наука на Николай Козирев?

През 1925 година, едва на 17-сет, Николай Козирев публикувал първото си научно проучване, което се фокусира върху атмосферата на Слънцето и други звезди.

То било отлично прието от научната общност. На 20 годишна възраст се дипломира в Ленинградския университет, а на 28 вече е професор.

Следващите 11 години той прекарва в концентрационен лагер, каквато е съдбата и на хиляди други хора на науката и учението. Козирев бил пленен от растежа на бактерии, които се развивали в съвършенна спирала.

Това го довело да заключението, че всички форми на живот най-вероятно взимат енергията си от някакъв спираловиден източник на енергия.

Тази енергия била също толкова важна за поддържането на живота като „храната, водата, дишането и фотосинтезата.“

Козирев смятал, че и времето работи подчинено на тази спираловидна енергия и развитие. А Земята следва орбита в пространството, подчинена на сложен спираловиден модел.

Торсионните вълни на Козирев

Земята се върти около собствената си ос и около Слънцето и по този начин освобождава енергия – торсионни вълни, които се разпространяват в пространството.

Торсионните вълни се движат по-бързо от скоростта на светлината. Те всъщност са „времеви вълни“, които създават и гравитационни вълни.

Учените днес смятат, че електромагнетизма, гравитацията и торсионните вълни са членове на едно семейство, те просто са различни форми на вибрацията на Етера.

Торсионна физика

През 1948 Козирев бил освободен от концентрационния лагер. Той вече можел да проведе проучванията си.

С помощта на махала и жироскопи той тествал как въртенето и вибрациите създават торсионни полета и по този начин променят потока на времето.

Резултатите от проучванията го убедили, че торсионните полета контролират всичко, включително времето, пространството, материята, гравитацията и електромагнетизма.

Според Козирев всичко във Вселената, което освобождава енергия, е източник на торсионни полета и създава смущение в потока на времето.

Всеки дъх, който поемаме, освобождава енергия, която въздейства на времето.

Според една от най-спорените теории на Козирев, всяка малка промяна в човешкото съзнание има ефект върху торсионните вълни и по някакъв начин променя материята.

Но днес виждаме все повече доказателства, че съзнанието ни въздейства на реалността ни.

Торсионни полета и животворната сила

Според някои учени торсионните полета са „липсващата връзка“ в „теорията на всичко.“

Козирев казва, че нашите мисли, чувства и действия въздействат на тези полета.

Той разработил сложен метод, чрез който да измери физическия ефект от неговите собствени физиологични промени.

Той открил, че емоционалните му мисли имали много по-голям ефект от интелектуалните му мисли.

Това го довело до заключението, че „мислите ни могат да променят плътността на времето.“

Според Козирев ако усвоим тази способност по наша команда, ще отключим и тайните на телепатията.

gaia