Тайни и загадки

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА МИСТЕРИОЗНИЯТ ГРАФ СЕН ЖЕРМЕН – II

Мистериозният граф Сен Жермен е личност, чието реално съществуване не е оспорено официално от нито едно научно дружество.

Това поражда най-малко усещането, че на този свят не всичко е конспиративна теория. Голяма част от думите на Сен Жермен са запазени под формата на писма и записки.

Неговите предсказания се различачават от тези на Нострадамус например и са много по-ясни и разбираеми.

Невероятно точните предсказания за ХХ век

В писмо от 30 август 1914 г. до Андреас Рил, граф Сен Жермен разказва какво я очаква Германия и света.

“Стигнем ли до числата 4 и 5 (1945), Германия ще бъде притисната от всички страни и второто световно събитие ще свърши, и мъжът ще изчезне, и никой няма да знае къде. (Вероятно Хитлер не умира в Берлин)

И народът ще е тук и ще бъде още разграбван и унищожаван до безкрай, но и враговете ще имат конфликти помежду си.

Тъмните ще ръководят и ще успокояват народите с големи обещания и победителите ще имат същата цел като победените.

След това в Германия ще дойдат правителства, но няма да могат да изпълнят целите си (обединение на Германия през 50-те години), защото намерението им постоянно ще бъде осуетявано.

Мъжът и знакът (Хитлер и пречупеният кръст) ще изчезнат, и никой няма да знае къде (има доклади от военни, които твърдят, че са срещали Хитлер в Южна Америка), но проклятието в душите ще остане.

Моралът на хората все повече ще деградира и те ще станат лоши. Мизерията ще се увеличи и ще вземе много жертви.

Хората дори ще използват всички претексти и религии, за да прехвърлят вината на козните на дявола.

Но на хората ще им бъде все едно, защото добрите почти няма да могат да оцелеят, ще бъдат гонени и унищожавани.

След това и хората ще се изправят едни срещу други. Защото омразата и завистта ще растат като тревата, и те все повече ще се свличат в пропастта.

Гарнизоните ще се разделят помежду си и ще се изтеглят с плячката на победените, което също ще донесе много нещастия”.

Какво означава „Трето световно събитие“ ?

 Андреас Рил открива в писмото си описание на “трето световно събитие”, за което разбира от историите на мистериозния непознат. Той продължава така:

“И нещастията на третото световно събитие (Третата световна война) ще настъпи. Русия ще нападне Южна Германия.

Но само малко след това на проклетите хора ще бъде показано, че има Бог, който да сложи край на това.

Това време ще е страшно и нищо няма да може да помогне на хората, защото те са стигнали твърде далеч и не могат да се върнат, понеже не чуха предупрежденията.

В края на това дяволско време победителят ще отиде при победените, за да им даде съвет и помощ, защото съдбата им ще е тежка.

До Дунав и Ин светът ще бъде унищожен и изравнен със земята. Реките ще бъдат толкова плитки, че няма да има нужда от мостове, за да бъдат прекосявани.

Изар (река, извираща от австрийските Алпи) няма да стори зло на хората, но ще върлува глад и мизерия.

Лошите хора ще бъдат заличени така, както снегът покрива всичко през зимата, а също и религията ще бъде прочистена. Но църквата ще издържи триумфа на победителя.

В Русия властниците ще бъдат унищожени и труповете няма да бъдат погребвани, а ще лежат захвърлени.

Глад и унищожение ще е наказанието за тази държава за нейното престъпление. И Русия ще бъде отхвърлена, защото посегна на природата. В Южна Германия е мястото, където ще започнат събитията.

По-късно хора от цял свят ще идват да го видят. Папата ще присъства на подписването на мира.

Преди това обаче той ще избяга, защото ще бъде обявен за предател. Той ще дойде в Кьолн, където ще завари само развалини, всичко ще е разрушено”.

Малко преди смъртта си през 1958 г. записалият думите на Сен Жермен Андреас Рил провежда разговор със синовете си.

В него той добавя още подробности за Третата световна война.

Казва им: “Ще бъде съвсем кратка. Аз няма да я видя, но вашите малчугани ще си спомнят за мен”. Освен това разяснява, че Англия и Америка ще са твърде заети със собствените си проблеми, възможно е да става дума за тероризъм и природни бедствия, които вече са факт и в двете държави.

Интересният завършек на разговора на Рил с децата му касае отново личността на чудака, от когото получава цялата невероятна информация дотук. За него споделя:

“Когато карахме заловения цивилен да каже още нещо за предсказанията, той винаги отговаряше: Ако знаехте какво ви чака в бъдеще, щяхте много да се учудите!”.

Счита се, че мистериозният мъж е именно граф Сен Жермен, за който се знае, че се е вълнувал от човешкото технологично и духовно развитие.

Как той е разполагал с толкова богата информация по тези въпроси можем само да предполагаме.

Пътешественик във времето, мъдрец, пророк, учен? Не знаем нищо със сигурност, но остава да разберем дали предсказанията му ще се сбъднат.

по Ян Ван Хелсинг