Съзнание

ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА ОСНОВАТЕЛИТЕ ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕТО

И така – какво се случва сега на Земята? Този въпрос си задават милиони хора по света и търсят трескаво неговия отговор.

Различни писатели и визионери имат своите интерпретации за събитията, които раздират планетата. Популярният у нас авторСал Ракели, например, обяснява случващото се така:

В момента планетата се движи със статус на 4-та плътност и около 2030 година от нашата времева линия, тя ще продължи да се определя като планета от четвърта плътност.

Душите, които ще желаят да изследват Земята, ще се въплъщават като биологични същности от 4-та плътност.

Каква е разликата между 3-та и 4-та плътност?

Биологичната същност на 3-та плътност е животно в човешка форма. Голяма част от съзнанието на човека от трета плътност, притежава животинска природа, макар че физическата човешка форма е много по-чиста от мнозинството животни на вашата планета.

Съзнанието на човека от тази плътност е предимно животинско и се развива на основата на идеите за размножаване, преживяване, съперничество, инстинкти и т.н.

Човешкото същество от 4-та плътност е душа, приела в човешка същност, приличаща на формата на същността от 3-та плътност, с изключение на много по-развития ум.

Човекът от 4-та плътност осъзнава себе си като творческа сила и разбира, че съзнанието създава възприятието на реалността. Затова той е съзнателен творец, ходещ на земния план в четвърта плътност.

Тъй като 3-та и 4-та плътности си приличат, човекът от 4-та плътност е способен да взаимодейства с хората от 3-та плътност, тъй както човекът от 3-та плътност е способен да взаимодейства с животните -кучета, котки, кози, овце и т.н. и с растенията от 2-ра плътност.

Скоро планетата Земя ще стане планета от 5-та плътност.

За това няма да е необходимо много време. Някои ще изберат да се придвижват с етерни тела от светлина от 5-та плътност.

И когато направите това, пред вас ще се появи избор да изследвате световете на 5-та плътност или да останете на Земята и да помагате на живота и процесите в 4-та плътност.

Ако пребивавате в човешко тяло от 3-та плътност, пред вас ще има избор – да преминете през процеса на въплъщение, или да се въплътите в света на 4-та плътност.

Мнозинството от хората на Земята са избрали да останат на Земята и да не ходят на други планети.

Затова ще ви се наложи или да използвате повторно физическата форма, с помощта на процеса на превъплъщението, или да излезете от колелото на превъплъщенията и да навлезете в спиралата на Възнесението.

В този случай ще имате възможност да изследвате световете от 5-та и 6-та плътност. Като същества от 5-та плътност, вие можете да взаимодействате със световете на 3-та и 4-та, но преимуществено с 4-та, а не с 3-та.

Поради трудностите в световете на 3-та плътност и вероятността да бъдат прихванати в тях, душите от -та плътност рядко се превъплъщават в световете на трета плътност, с цел да помагат.

В този случай те се подлагат на риск отново да бъдат прихванати от обкръжаващата среда на трета плътност.

Земята сега е изключение от обичайното придвижване на планетите.

Тъй като тя се движи в сферата на 4-та плътност, сега на земния план пристигат души от много високи плътности, както деца Индиго и Кристални.

Те знаят, че Земята може всеки момент да влезе в четвърта плътност и искат да бъдат част от този опит и да помагат на другите души в придвижването в 4-та и 5-та плътности. Затова те са се „самоповикали“, за да помогнат.

Сал Ракели

по „2012: Измененията на Земята и бъдещето на човечеството (Послания от Основателите)“