Съзнание

Принципите, които Индианците следвали за щастлив живот

Етичният код на Индианците може да вдъхнови всички нас да направим промени в нашите възгледи за живота.

Бъдете търпеливи с тези, които са се отклонили от пътя си.

През живота си ще срещнете много такива хора.

Но за тях винаги има надежда. Ние винаги имаме възможността да се развиваме и да ставаме по-добри.

Прощавайте грешките на другите.

Намерете себе си.

Никой друг не може да извърви вашия път за вас, въпреки, че някои може да се опитат.

Те могат да вървят с вас, но не и да го изградят.

Уважавайте хората, които влизат в дома ви. 

Приготвяйте им най-вкусната храна, предложете им най-удобното легло и се отнасяйте към тях с уважение и доброта.

Никога не взимайте нещо, което не ви принадлежи.

Без значение дали става дума за човек, общност или за културата на определен народ.

Те не са ваши. Те не са ви преотстъпени или заслужени.

Обичайте всичко на тази Земя

Обичайте и се отнасяйте с уважение към всичко на Земята. Обичайте животните, хората, природата и живота.

Природата не ни принадлежи, ние принадлежим на Майката Природа.

Уважавайте мнението на другите

Не се подигравайте и не прекъсвайте другите. Уважавайте чувствата и преживяванията им.

Позволявайте всеки човек да има свое собствено мнение.

Никога не говорете лошо за някого

Негативната енергия, която изпращате към Вселената, ще се върне при вас още по силна. Не наранявайте сърцата на другите.

Негативните мисли вредят на тялото, душата, както и на ума.

Децата са бъдещето

Засадете любов в сърцата им. Насочвайте ги с мъдрост и ги научете за живота.

Давайте им нужното пространство, за да израснат.

Винаги казвайте истината

Истината ни освобождава. Рано или късно тя винаги се разкрива.

Пазете баланса

Грижете се за вашето умствено, духовно, физическо и емоционално израстване. Така вие ще поддържате баланс в живота си.

Поемайте отговорност

Направете осъзнато решение в какъв човек ще се превърнете, какви действия ще предприемете и как ще ги обосновете.

Уважавайте вярата и пространството на другите хора

Помнете, че вие сте гост в пространството на другите хора.

Не налагайте вашата вяра и мнения върху тях.

Бъдете самоуверени

Не можете да помагате на другите на хора, ако първо не помогнете на себе си да се развивате.

Споделяйте щастието си!

consciousreminder.com