Тайни и загадки

Притежава ли душата свое собствено съзнание?

В Древен Египет се смятало, че душата на човека се състои от девет отделни части, интегрирани в едно цяло, но имащи различни аспекти.

В много древни култури в Азия, Африка и Америка съществува концепция за душата, подобна на разработената от религиите от юдео-християнската група (включително исляма) и европейската философия.

Според Ведите душата е вечна. Не се ражда и не умира, няма начало или край. Субстанция различна от тази на физическото тяло и притежаваща свое собствено съзнание.

Древните египтяни, една от най-напредналите древни цивилизации съществували на Земята, имат изключително интересна концепция, която обяснява човешката душа. Душата е съставена от различни субекти, всеки от които има своя собствена роля в живота и след него.

Според древните египтяни човешката душа е съставена от девет части. В някои епохи душата се смятала за съставена от пет, а в други – от седем части.

Jb (сърцето) е ключът към отвъдното. Shuyet (Сянката) винаги присъства и обобщава това, което човек представлява. Ren (името) се дава при раждането и човекът живее докато се изрича това име. Bâ (личността) – това, което прави един човек уникален.

Ка (жизнената искра) – разликата между живия и мъртвия човек. Khat (тялото) – физическото тяло, което при смъртта осигурява връзката между душата и земния живот на човека. Akh (безсмъртното аз) – трансформираното безсмъртно аз, което предлага магически съюз между Bâ и Ка.

Sahu (Съдията) – аспектът на Akh, който идва при човека като призрак или в сънищата му. Sechem (друг аспект на Akh), който му позволява да владее обстоятелствата. Жизнената енергия на човека – силата, която управлява обкръжението и резултатите.

Според древните египтяни човешкото същество като индивид има осем степени. Тези степени са изключително важни както по време на живота, така и след него:
„Ren“ – името, което запазва съществуващото при правилно балсамиране.
„Sejem“ – енергията, силата, светлината на починалия.

„Aj “ – обединението на „Ка“ и „Bâ“, с оглед връщането към съществуване.
„Bâ“ – прави от индивида това, което е; най-близкото до концепцията на запада за „душа“.

„Ка“, жизнената сила. Поддържана от храната давана като помен за починалия.
„Sheut или Shuyet“ е сянката на човека, представяна от изцяло черна човешка фигура.

„Seju“ – физическите останки на човека.
„Jat“ – плътската част на човека.

НП/ SpiritNature