Съзнание

Признаците, които говорят за вас, че сте дълбок мислител

В миналото дълбоките мисли, идеи и въпроси били оставени на философите.

Съвременните философи най-често са учени, развиващи теории, писатели и нормални хора, които биват считани за „прекалено дълбоки“.

Те имат добра представа за собствения си потенциал, осъзнават как функционира света и начина, по който те му въздействат.

Знанията, които дълбоките мислители събират, като си играят с големи идеи, могат да бъдат могъща мъдрост в този забързан свят.

Притежавате ли вие, някое от техните качества?

Наблюдателност

Дълбоките мислители са изключително наблюдателни и говорят по-малко от повечето хора.

Те предпочитат бавно да смелят някаква информация, преди да дадат мнението си.

Не могат да бъдат лесно убедени в някакви идеи или популярни тенденции.

Те правят целенасочени решения, базирани на фактите, които знаят. Това е много полезно качество, което фрустрира хората, търсещи бързи отговори.

Добро чувство за хумор

Това може да е изненадващо, но техния интелект им позволява да намерят хумора в ситуации, трудно за възприемане от повечето хора.

Едни от най-великите философи в историята, които смятали хумора за важен инструмент за учение били Цицерон и Аристофан.

Вие често забравяте

Умът на дълбоките мислители са запълнени с големи идеи. Те често пъти забравят неща, които другите хора смятат за важни.

Зад това не се крият някакви лоши мисли или намерения.

Любознателност и любопитство

Дълбоките мислите са заинтересовани в множество сфери като история, политика, литература и наука.

Добиването на знания им дава чувство за пълноценност. За тях живота е пленителен и никога скучен.

Вие лесно решавате проблеми

Дълбоките мислители виждат голямата картина. Те лесно осъзнават какви са препятствията пред целта им. Така те концентрират уменията си в една посока и не се разпиляват.

Умението на правилна преценка

Тези хора не могат да бъдат заблудени от различни подмятания, мнения и категоризации. Те имат умението да събират различините гледни точки и да ги обработват в ума си буквално за мигове.

Тази характеристика на дълбоките мислители е била присъща на големите пълководци като Александър Македонсдки, Цезар, Наполеон, Кутузов и други.

collective-evolution