България

Проф. Филипов: Загадката на Сътворението остава неразгадана

Стойчо Керев: Професор Филипов, преди време НАСА обяви взрив на огромна черна дупка в центъра на нашата галактика, какво следва?

Проф. Лъчезар Филипов: Чрез специализираната обсерватория „Чандра“ на НАСА, която е една от най-съвременните рентгенови обсерватории се наблюдават такива явления. „Чандра“ наблюдава това изригване. То е уникално, защото черната дупка в ядрото на нашата галактика не е свръхмасивна. Тя е горе-долу 5 милиона пъти по-масивна от нашето слънце. Като имате предвид че има свръхмасивни черни дупки, които са милиарди пъти по-масивни от нашето слънце. Самата черна дупка не свети. Около нея веществото се засмуква като един водовъртоп, това вещество се нагрява и излъчва рентген и гама лъчи.

С. Керев: Тоест нещо друго е предизвикало това явление, така ли да разбираме?

Проф. Филипов: Мисля, че става въпрос за падане на сферичен куб от звезди или на някакъв междузвезден облак газ, който също е между звездите на нашата галактика – ние сме в една от спиралите, на ръба на галактиката. Нашето ядро се намира в съзвездието Стрелец и не е от най-масивните. Черната дупка, информационните полета – връзката е много съществена. В черната дупка става дематериализация, т.е. материята се превръща в друга субстанция, която ние не знаем какво представлява. Оказва се, че веществото, минавайки през черната дупка, отива в друга вселена и там се ражда отново материя.

---

С. Керев: Но познава ли науката тези процеси достатъчно добре и няма ли нещо отвъд нея?

Проф. Филипов: Другото, което е много неясно за нас е информацията, която се движи в нашата вселена, тя преминава през черната дупка, но дали се запазва или отива в другата вселена – какво става с нея. До известно време се считаше, че информацията въобще не е толкова съществена. От последните изследвания на реликтовото излъчване, което е в резултат на раждането на нашата вселена, се оказва, че сме се родили със структура, с информация отнякъде. Тоест от някаква вселена ни се предава нещо.

С. Керев: Някои изследователи твърдят, че информационното поле управлява Вселената?

Проф. Филипов: Ние считахме, че нашата вселена е изградена само от материя. Но това, което ние установяваме в момента е, че тя е само 5% от нашата вселена. Някои казват „тъмна е, защото не я виждаме“. Аз мисля, че тя е тъмна само за нашето познание и наука – затова е тъмна. Когато ние прогледнем, то тогава тази тъмна материя и тъмна енергия ще стане по-ясна за нас и няма да бъде толкова черна. В тази тъмна част от вселената ние не знаем къде е ролята на информацията. Защо информацията се пренася от една вселена в друга, какво ни дава. Това „прераждане“ на една вселена в друга означава, че ние идваме на този свят вече с някаква информационна библиотека. Ето ви например и това твърдение за размисъл – черната дупка, която засмуква вещество от нашата вселена, дематериализира го и в друга вселена някъде се пренася информация.

С. Керев: Все повече учени говорят за изследването на непознатите енергии около нас?

Проф. Филипов: Първо, не сме много наясно с т.нар. ментална енергия – това, което ние наричаме мисъл. По-рано нашият жесток материализъм считаше, че всичко, което става в главата ни, са физико-химични реакции. Оказва се, че не е така. Мислите не се раждат в главата по този начин. Те се преработват по някакъв начин, ние работим като някакъв приемник на информационно поле, т.е. ни ги “очовечваме”. Информационното поле има код, който ние преработваме и преработваме мисли, които съответстват на нашата реалност. Защото живеем в една реалност, която създаваме около себе си.  Ето това са нещата, които ние трябва да разберем и загадката остава неразгадана.

---

Има и нещо, друго, което е много съществено. Ние в момента, сблъсквайки се с тази нова парадигма, че информационното поле се движи заедно с материята не знаем от тези 95% какво става в тази реалност около нас. Какво трябва да разберем: След Айнщайн 1915г. изобщо не сме помръднали.

С. Керев: Затова Ви зададох въпроса за тази интуитивна мисъл, за която вие говорите.

Проф. Филипов: Това, което е създадено в началото на миналия век – квантова механика, обща теория на относителността – това е бил големият скок. Но развитието на нашата цивилизация не е по спирала, както ние си мислехме. Ние се движим като електрона около атома – седим на една орбита и се въртим. Тя е устойчива. И за да прескочи електрона от едната орбита на другата орбита, някой трябва да подаде един тласък, квант в обществото, както Айнщайн и Нютон са подали този квант, отскок в друга посока.

Стойчо Керев: А не сме ли ние това от бъдещето, тези извънземни?

Проф. Филипов: Една от теориите е, че може би тези, които са нашите пра пра правнуци, след 100 хил. години, ще имат възможност с т.нар.машина на времето да се върнат в пространството и времето. Всичко това бъдещето на науката трябва да го разбере. Бъдещето на нашата цивилизация се състои в това, че трябва да има симбиоза между знанията, които са натрупани в идеалната сфера, т.е. в религията и в науката – материалния свят.

Стойчо Керев: Проф. Филипов, този точно момент на Сътворението кореспондира с това древно знание?

Проф. Филипов: Относно Сътворението на света ние дълго време считахме, че съществува т.нар. Голям взрив. Но се оказа, че Вселената е гръмнала от една точка, която е била свръхплътна и с много енергия – почти всички съвременни физици и теоретици я поставят под съмнение. Сър Пенроуз, който е един от най-добрите изследователи, последовател на Айнщайн, казва така: “Нашата вселена не се е родила от такъв взрив. Тя е направила един преход, едно Сътворение.” Т.е. тя преминава през една фаза.

---

Стойчо Керев: Учените открито говорят и за измеренията на световете, осъзнаваме ли посланието им?

Проф. Филипов: Ако твърдим, че нашият свят е триизмерен, плюс време – четириизмерен. Той преминава през една фаза, която не е измервана с десет величини, а с девет параметра. В един момент е изчезнало времето през този преход. Но по време на този преход се запазва информационната среда. Никой до сега не считаше, че тази информация се съхранява от една вселена в друга. Въпросът е как тези знания са попаднали при нас.

Стойчо Керев: И какво следва?

Проф. Филипов: Всеки един от нас получава в един или друг момент на живота си някакви информационни пробуждания, но не всеки може да ги разчете и да възприеме, че това е някаква подсказка отстрани. Т.нар. „богоизбрани“ са могли да преведат това, което са видяли в живота в реалността – те са го записвали. И се оказва, че тези норми, които са получавали като знание, са общочовешки, движещи човечеството. Затова и са възприети от човечеството.

Стойчо Керев: Ако Тесла и свободната енергия, която той е открил днес бяха факт, може би 99% от злините на планетата нямаше да се случват. И това е част от това информационно поле, за което вие говорите.

Проф. Филипов: За голямо съжаление всичките проблеми, които са на земята, са създадени от човечеството. Ние си изкупваме грешките за грешните проби на живота. Ние непрекъснато опипваме, защото няма кой да ни подскаже. Айнщайн е казал така: “Много трудно може да направите една нова теория, ако се движите в старата”. Т.е. трябва някой отстрани да ви погледне и да ви подскаже. Не можете да видите гората, ако сте вътре в гората. Вие трябва да се качите над гората, за да видите цялата гора. Ето в това се заключава контакта ни с извънземните. Защото ние в един момент ще успеем да видим нашата си проблематика с очите на другите, те ще ни подксажат грешките. Защото ние не можем да си ги видим.

---

Стойчо Керев: Но как да разтълкуваме всичко това?

Проф. Филипов: Мравката е двумерна, тя ходи и тя винаги ще бъде двумерна. Представете си, че мравката е гениална и е математик. Тя ще си измисли трето измерение, но както нас няма да може да си представи другите измерения. Тя никога няма да си представи третото или четвъртото измерение, както го вижда птицата или човека. Тя има понятие, че има други измерения, но няма да може да го види. По същия начин сме и ние – живеем в тази затворена земя, имаме понятие за вселената, но имаме нещо, което ни създава „здравия смисъл“. Защото мислим, че всичко, което се чука, пипа и мирише е реалността.

НП/2017