Тайни и загадки

Проклятие над египетските фараони застига всеки отцепник. Как е умрял Тутанкамон?

Тутанкамон умря преждевременно, защото искаше и се занимаваше с неща, които не му беше „писано“ да се занимава. Искаше повече от това, което можеше да получи. Неговото управление трябваше да бъде съпроводено с това да ръководи страната си като администрация и културен живот. А той се вглъбяваше в теми, които не разбираше – енергийни структури, с които не трябваше да се занимава.

Загина, защото беше прекалено любопитен. Беше чувал за някои „божествени“ вярвания и се опита да направи промени в религиозно отношение. Фараонът така и не ги направи, защото беше неопитен и непосветен във висшите тайнства на изкуството, оставено от богове. Беше умен и начетен младеж, но не се вслушваше в посланията на древните текстове. Имаше на свое разположение много папируси и свитъци. Те съдържаха най-могъщите тайни за пътуването във времето и пространството. Тутанкамон пожела самия той да стане Бог. А не беше дошло времето за това. Фараонът искаше да изпревари събитията, предначертани от боговете от Орион.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

До голяма степен вина за това поведение има неговия съветник, който го подтиква да преустройва вярванията. Този съветник и жрец е от тайната реформаторска група, влязла в заговор да промени религията в монотеистична. Но такъв ход би унищожил всичко, което е градено дотогава. Цялата хармония и принципа на Вселенските закони, които са спазвани хилядолетия.

Тутанкамон умира заради проклятието от висшите сили, тегнещо над всеки вероостъпник. Болест, която бавно разрушава вътрешните органи е неговото наказание. Болезнено физическо и психическо наказание. С други думи, унищожи го злоупотребата, неподчинението на Висшите енергии. Младият Тутанкамон попада под въздействието на нечисти енергийни същности, които иска да издигне в култ и плаща цената на измяната.

На смъртния одър младият владетел осъзнава грешката си и моли „старите богове“ да не остане в историята като фараона отцепник от древната вяра. Погребението и мумфикацията са пищни, направени с голям размах. И така истината за края на отцепника остава скрита в скрижалите на огромната египетска история.

НП/по Р. Бувал