Тайни и загадки

Проклятие над египетските фараони застига всеки отцепник. Как е умрял Тутанкамон?

Тутанкамон умря преждевременно, защото искаше и се занимаваше с неща, които не му беше „писано“ да се занимава. Искаше повече от това, което можеше да получи. Неговото управление трябваше да бъде съпроводено с това да ръководи страната си като администрация и културен живот. А той се вглъбяваше в теми, които не разбираше – енергийни структури, с които не трябваше да се занимава.

Загина, защото беше прекалено любопитен. Беше чувал за някои „божествени“ вярвания и се опита да направи промени в религиозно отношение. Фараонът така и не ги направи, защото беше неопитен и непосветен във висшите тайнства на изкуството, оставено от богове. Беше умен и начетен младеж, но не се вслушваше в посланията на древните текстове. Имаше на свое разположение много папируси и свитъци. Те съдържаха най-могъщите тайни за пътуването във времето и пространството. Тутанкамон пожела самия той да стане Бог. А не беше дошло времето за това. Фараонът искаше да изпревари събитията, предначертани от боговете от Орион.

До голяма степен вина за това поведение има неговия съветник, който го подтиква да преустройва вярванията. Този съветник и жрец е от тайната реформаторска група, влязла в заговор да промени религията в монотеистична. Но такъв ход би унищожил всичко, което е градено дотогава. Цялата хармония и принципа на Вселенските закони, които са спазвани хилядолетия.

Тутанкамон умира заради проклятието от висшите сили, тегнещо над всеки вероостъпник. Болест, която бавно разрушава вътрешните органи е неговото наказание. Болезнено физическо и психическо наказание. С други думи, унищожи го злоупотребата, неподчинението на Висшите енергии. Младият Тутанкамон попада под въздействието на нечисти енергийни същности, които иска да издигне в култ и плаща цената на измяната.

На смъртния одър младият владетел осъзнава грешката си и моли „старите богове“ да не остане в историята като фараона отцепник от древната вяра. Погребението и мумфикацията са пищни, направени с голям размах. И така истината за края на отцепника остава скрита в скрижалите на огромната египетска история.

НП/по Р. Бувал