Хипотези

Прорицателските способности на хората. Какво откриха учени?

Какво е предвиждане? Това е способността да имаш представа за бъдещо събитие, което не може да бъде определено посредством някой известен процес.

Експериментите показват, че човешкото тяло може да открива произволно възникващи през 1-10 секунди дразнители.

Изглежда човешкото тяло знае какво предстои и реагира на събитие, което все още не е станало.

Тези измеряеми в организма реакции на бъдещи събития, са  безсъзнателни − субектът не осъзнава, че те наистина стават. Това е форма на предвиждане, не съзнателно предчувствие.

Измененията на физиологическата активност в нашата вегетативна нервна система възникват и се готвят за бъдещи събития.

За последните 36 години са публикувани над 40 експеримента по изследването на това явление в човека. Анализът показва, че това явление наистина съществува.

Проучване от д-р Бем описва девет експеримента с над 1000 участника, в които „проверяват ретроактивното влияние по време, изменяйки устоялите психологически реакции, за да получат отговорите на човека преди да станат събития с предполагаем причинно-следствен характер.“ Всички, освен един, са дали статистически значими резултати.

Учени изследвали над 300 проучвания, проведени от над 60 автора, използвайки приблизително 2 милиона индивидуални изпитания с над 50 000 човека.

Направен бил извода, че техният анализ на експериментите по предвижданего „потвърждава съществуването на ефекта предвиждане“.

Защо предвиждането е безсъзнателно? И има ли потенциал то да стане съзнателно?

Науката, изследваща предвиждането, го отнася към безсъзнателното предвиждане. Това означава, че реакцията към бъдещите събития преди те да станат, се измерва посредством  физиологически изменения.

Учените предполагат,  че информацията се смята за безполезна − подобно на голяма част от информацията, която обикновено се обработва безсъзнателно.

Те предполагат, че съзнателния ум не може да взема такива бързи решения. Според тях „за безсъзнателната обработка може да бъде еволюционно изгодно да се оценяват предстоящите събития, да се филтрират, да се мобилизират ресурси и едва след това да се информира съзнателното съзнание“.

Предвиждането е един от аспектите на много по-големия феномен на това, което се нарича парапсихологическо явление.

НП/2018