Пророчествата на А. Фолдбед започват да се сбъдват едно след друго

В своята книга „Великите пророчества за бъдещето на човечеството“ А. Фолдбед пише: „В индуисткото учение днешното време носи името  „Епохата на мрака“.

Тя спада към един голям равноденствен цикъл, наречен Манвантаре. Цикълът трае общо 25 920 години.

В книгата му са описани предсказания, които на този етап започват да случват едно след друго.

Какво се случи от предсказанията?

Започва изместване на полюсите с последващо топене на гигантски ледени маси, потъване и изплуване на части на сушата.

Това ще е съпътствано от естествено преместване на климатичните зони и слънцето ще е по-ярко отвсякога.

До 2050 година предстои да се случи и най- голямата промяна. Зараждане и отмиране на различни раси и култури.

Ще има големи промени в лидерството на света, което ще доведе до смяна на установените системи.

Същото се отнася и до съществуващите икономически структури и обществени строеве. Предстои разпадането на съюзи и образуването на нови.

Във външния свят всичко ще протича по-бързо, а във вътрешния мир на хората ще се стигне съответно до функциониране на съзнанието на по-високо ниво.

Тъй като нашата Слънчева система се връща към централното Слънце, всичко се ускорява.

Също и действието на законите на духовния мир, които поддържат живота като порядък, в това число законът за причинността и за обвързаността на „причина и следствие“.

Всичко, което бъде „разпратено“ ще се връща при своя създател още по-бързо.

Владетелите, които ще управляват на земята ще обичат насилието и ще заграбват имота на своите поданици.

Кастата на робите (мигрантите, бежанците и икономическите бегълци) непринадлежащите към никоя каста ще вземат връх и ще заповядват на всички. Животът им ще бъде кратък, а алчността им ненаситна.

Под прикритието на данъци и налози господарите ще мародерстват и грабят поданиците си и частната собственост ще бъде унищожена.

Чистотата на нравите и силата на закона ще западат все повече от ден на ден, докато светът не се поквари окончателно и безбожието не се възцари между хората.

Единствена подбуда за благочестие ще бъде физическото здраве, единствен мост между двата пола – плътската страст, единствен път към успеха – фалшът.

Земята ще се почита само заради нейните материални богатства. Дрехите на жреците и духовните лидери ще заместят техните достойнства.

Обикновеното измиване ще се приема за пречистване

Човешката раса ще бъде неспособна да се множи по божия закон, половете ще бъдат премахнати, мъж и жена няма да са едно.

Владеещият богатство, който ще разпределя всички пари между хората, ще ги управлява като господар, защото целта на желанията им също ще е богатство, все едно дали законно придобито или не.

НП/2019

Участвайте в кампанията по набиране на средства за новия сезон на телевизионните епизоди 2019/2020 година. Използвайте бутона Donate или посочената сметка в раздел “Подкрепи Новото познание”.

Научете повече за дарителската кампания и банковите сметки на проекта.