Новини

Пророчествата за бъдещето на индианците хопи и древните индуси

Повечето от нас са запознати с пророци като Нострадамус или баба Ванга. Нострадамус е предсказал точно кацането на Луната, убийството на Кенеди, Хитлер, атомната бомба.

Баба Ванга е предсказала терористичните атаки в Ню-Йорк, цунамито през 2004 г. Древните индуси и индианците хопи също са предсказвали предстоящи събития и то не едно.

Апокалипсис за индусите е естественият край на света през четвъртата ера, Кали-юга. Това е поредица от апокалипсиси, всеки от които бележи края на един цикъл и началото на друг.

Индуистките Пурани ─ писмено преплитане на митология и история, са набор от индуистки Пророчества: Дхармата отслабва в Кали-юга.

Хората извършват грях в своя ум, реч и действия. Появяват се кавги, чума, смъртоносни болести, глад, суша и бедствия.

Хората обедняват и са нечестиви, гневни, грешни, неверни и алчни. Лошите амбиции, образование, сделки и доходи събуждат страх.

Индуските пророчества звучат иносказателно. Много судри ще станат царе, ще има много еретици. Ще има много фалшиви религиозни дейци. Индия ще бъде опустошена от бедствия и болести.

Всички ще са нещастни, поради господството на порока и третата гуна. Само парите ще придават благородство.

Силата ще бъде единствената дефиниция за добродетел. Удоволствието ще бъде единствената причина за брак. Похотта ще бъде единствената причина за зрялост.

При спор ще печели лъжата. Отсъствието на вода ще бъде единственото определение за земя. Достойното за похвала ще зависи от натрупаното богатство.

Благоприличието ще се смята за добро поведение и единствено слабостта ще е причината за безработица.

Пророчествата на древните индианци хопи са шокиращи. „Четвъртият свят ще свърши скоро и ще започне Петия. Предупредителните знаци са изпълнени, малко остана“.

По земята ще пълзят змии от желязо. Земята нашир и надлъж ще е прекосявана от огромна мрежа като паяжина. Лицето на планетата ще е прорязано от реки от камък, които на слънцето ще рисуват картини.

Ще чуете за морета, които стават черни, а много живи същества измират от това. Ще видите много младежи, които ще носят косите си дълги както моя народ и ще общуват с нашите племена, за да се учат от неговата мъдрост.

Ще чуете за жилище в небесата, което ще падне на земята със силен тътен. Ще се яви като синя звезда. Скоро след това обредите на моя народ ще спрат.

Това е знакът, че голямото унищожение наближава. Светът ще се клати насам и натам. Бледоликите ще се бият с хора от другите континенти.

С тия, които имат първата искра на мъдростта. Ще се издигат множество стълбове от пушек и огън, каквито Бялото перо е виждало бледоликите да правят недалеч оттук в пустинята.  

Онези, които останат да живеят в земите на моя народ, също ще оцелеят. След това ще има много да се строи наново. И скоро след това, много скоро, Пахана ще се върне.

Той ще води със себе си зората на Петия свят. Той ще посее семената на разума в сърцата на хората. Още сега семената се засаждат и те ще изгладят пътя към началото на Петия свят.

НП/2017