Съзнание

Провиждането на учените за вечен живот. Колко близо сме до безсмъртието?

Още с раждането си всеки

човек знае, че той ще живее определен брой години на Земята и после ще умре. И без значение колко дълъг е бил животът, той винаги ще изглежда твърде кратък.

Това е причината, която предизвика търсенето на методи, които могат по някакъв начин да ни направят безсмъртни.

Съвременните учени работят активно в тази посока и постигат големи успехи.

Особено перспективни са методите, основани на генетиката, стволовите клетки и нанотехнологиите.

Науката за вечен живот, наречена имортология, освен замразяване, проучва също клонирането на хора.

Теория на учени от публикувана от „Фондация Метхюселах“ http://mfoundation.org/, например, описва живота на 90-сет годишните през 2030 година като на 50-сет годишни енергични хора

Всички тези методи

са ефективни и водят до подмладяване. Но не и до безсмъртие. Тялото на всеки човек има биологичен часовник, който измерва продължителността на живота.

Изследване на хора преди смъртта им води до резултати, които позволяват да се правят заключения какво се случва в този момент.

Човек чувства известна

безтегловност и гледа себе си сякаш отвън. През очите му сякаш на лента се въртят моменти от живота, обикновено това са най-важните.

Именно това състояние описват хора, които са били клинична смърт. Те говорят за тунел, в края на който има светлина, за пълно спокойствие и вътрешна хармония.

Религиозните хора приемат

тези истории като доказателство за съществуването на живот след смъртта и Бог като цяло. По този въпрос науката не може да влиза в дебат с църквата.

Учените все още провеждат изследвания и събират факти, които са в състояние да получат към този момент.

Често можете да чуете

призивите, че не бива да се страхувате от смъртта, защото след нея човек го очаква нов весел и безгрижен живот в отвъдното. А дали е така наистина?

Тя изглежда като някаква паралелна вселена, където мъртвите получаватт вечен покой.

Едва ли науката имортология има точен отговор, който да успокои? По-скоро нови въпроси предизвикват умовете на хората.

НП/2022