България

РАЗДЕЛЯНЕТО НА ХОРАТА ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Има загадъчни находки от миналото, които си остават напълно неизвестни, защото са в частни колекции.

Ние се опитваме да разкажем всичко, но дали ще успеем през 2019?

Версията на Стойчо Керев за 2018 и 2019 година разказана накратко за зрителите на Новото познание.