Новини

Разгадаване на истинското значение на стълбата на Иаков

Стълбата на Иаков е общият термин особено на Запад, използван за описването на мост, който свързва небето и земята.

По-общо казано, стълбата представлява древен символ с неизвестен произход, който се появява в културите от Скандинавия до Китай и датира от времето на цивилизациите на Месопотамия.

Днес някои биха възразили, че символът на стълбата отразява

Древните знания и за ДНК.

Тази връзка между символа на стълбата и едно древно разбиране за ДНК вероятно има различен усет.

Стълбата на Иаков наистина предоставя уникален поглед върху това как хората независимо визуализират същия символ, за да изразяват дълбоко усещани надежди и страхове.

Широко разпространеното мнение, че всички съдържащи символ на стълба изображения „са получени от общ извор на символизъм. Произходът на символа е изгубен сред практиките на езическите ритуали, а самият символ е бил запазен.

Фразата „Стълба на Иаков“ се отнася специално до един сън на авраамическия патриарх Иаков. В него той видял ангели, с помощта на стълба, да се качват и слизат между двете реалии.

Иаков „сънува стълба (еврейската дума тук може да означава стълбище или подвижна стълба) изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея“ (Бит 28:12).

Сънят продължава с Бог,

застанал до Иаков и обещаващ, че Той ще остане с него и всички негови потомци. Иаков се събужда и е щастлив с Божията любов.

Повечето интерпретации се съгласяват, че целият сън на Иаков трябва да се приема като знак за Божието благоволение към еврейския народ.

Но именно самата стълба пленява въображението на обществото.

---

Оттогава метафората на стълбата е била използвана в юдео-християнско-ислямския дух на времето, за да обясни всичко.

От пътуването на душата след смъртта до средствата, чрез които Михаил и Гавраил могат да общуват с хората.

Някои еврейски учени твърдят,

че мястото, където Иаков е спал, е бъдещото място на Храма на Йерусалим. А стълбата представлява молитвите и жертвите, които ще укрепят Бог и отношенията с Израел.

Известният учен Филон Александрийски (около 50 г. сл.Хр.) предлага няколко теории за значението на стълбата. Включително това, че тя представлява възходите и паденията в живота.

За християните стълбата представлява Иисус, мост между Небето и Земята. За мюсюлманите стълбата е следването на „правия път“, тоест същността на исляма.

Въпреки делото на Иаков не всички стълби са били използвани за изкачване нагоре.

Метафората на стълбата предшества стълбата на Иаков и не е изключително Авраамическа.

Най-ранният известен пример

за ясно дефиниран символ на стълба идва от вавилонската легендата за слизането на Ищар в подземния свят. Ищар преминава през седем порти.

Даже това може да е било извлечено от един по-ранен шумерски мит за Инана слизаща в подземния свят.

Стълбите не винаги имат стъпала, но понякога могат да бъдат изобразявани със стъпки, порти или степени. Всяка от тях показва различна степен на близост или отдалеченост.

---

Числото седем често се използва, за да покаже нивáта на стълбата

Отделно от стълбата на Иаков, един от най-известните митове за стълба са Персийските мистерии на Митра. Те описват изкачването на душата към съвършенство.

„Кандидатът се изкачвал по стълба от седем витки, преминавал през седем пещери, символизирани от седем метала. И от Слънцето, Луната и пет планети“ (Дефо, 2007).

В скандинавската версия посветените изкачват дърво. В древните брамински мистерии пътникът трябва да премине през седем свята, като първият е физическия свят на Земята.

А седмият ‒ идеалната Сфера на истината

В източните религии на индуизма, будизма и джайнизма енергията на живота може да бъде накарана да се издигне по седемте чакри.

Удивително е да се види изображението на сходна стълба в пространството и времето, но вероятно то не би трябвало да е изненада:

„Още от зората на мисълта в много мистерии, вероизповедания и религии стълбата е била символ на прогреса, на изкачването, на стремежа да се издигнеш нагоре.

Понякога стълбата представлява стъпала, понякога стълбище, понякога поредица от врати или степени.

Но идеята за изкачване от тъмнината към светлината, от невежеството към знанието и от материалното към духовното е една и съща независимо от формата на символа„. (Дефо, 2007).

---

Дали древните стълби,

подобни на стълбата на Иаков, представляват ДНК? Напоследък някои изследователи правят паралели между вида на стълбата и двойната спирала на ДНК.

Сходствата между митовете за стълбата се интерпретират различно. Това може да се представи като древно или боговдъхновено проникване в основата на човешкото съзнание.

Пример за подобен довод: „Стълбата на ДНК, която съдържа светлината на Бога.

Чрез химическата енергийна река на миналите житейски спомени тя протича през нашите телесни органи. Като мозъка в нашия Амонов рог, за да получи достъп до вътрешното знание, кодирано в самата ни ДНК стълба „.

Тази теория е завладяваща, но най-вероятно невярна. По принцип се приема, че двойната спирала, образувана от двойки нуклеотиди, е била открита чрез рентгенограма на ДНК през 1953 г.

Прекрасно съвпадение е това, че ДНК има формата на стълба – но това може би е една случайност, твърди ортодоскалната наука. А какво казват всички останали?

НП©