Новини

РАЗКОДИРАНЕ НА ТАЙНИТЕ СИМВОЛИ В БАНКНОТАТА ОТ 1 ДОЛАР

Светът познава банкнотата от един долар, но какво означават знаците и надписите върху нея?

Загадката и до днес е една от най-интересните

за изследователи, конспиратори и сериозни автори. Как започва и истинска ли е историята за банкнотата? Какво са кодирали създателите и защо?

Известно е, че проектът е поръчан на руския емигрант Сергей Макроновски от вицепрезидента на САЩ Уолъс.

Но кой се крие зад този псевдоним? Според някои специалисти зад псевдонима се крие самият Николай Рьорих – художник, мистик и философ. Много факти говорят в полза на тази версия.

През 1920 г. Рьорих пристига с жена си в САЩ

основава обществото “Агни Йога” и създава Института за обединени изкуства в Ню Йорк. Приятелство го свързва с мистика Хенри Уолъс, който по-късно станал близък помощник на Рузвелт.

Според друга версия на Рьорих едва ли биха му позволили да рисува на националната валута каквото му скимне.

Вероятно е имало някой, който е направил поръчката. И това не е бил Уолъс, който все още нямал толкова силен политически авторитет.

По това време Рузвелт

още не мислел за президентството, тъй като бил губернатор на Ню Йорк. Вероятно зад Хенри имало много влиятелен човек или група лица, които променили дизайна на националната валута.

Валутата е пусната през 1928 г.

Буквално на следващата година икономиката на САЩ се сгромолясва за броени дни. Настъпва Голямата депресия. Епидемията се прехвърля и в Европа.

Най-тежко е за Германия и на фона на кризата тогава на власт идва Хитлер. Налага се Рузвелт да лекува Америка от депресията пет години след възхода на странната банкнота.

Днес американците много говорят

за “новия курс” на Рузвелт, който излекувал страната от депресията. Всъщност този легендарен New Deal се превежда като “нова сделка”. Тя била сключена между държавата и едрия бизнес, който бил задължен да отделя част от доходите си, за да не загуби всичко.

А истинският нов курс, зашифрован на новата доларова банкнота, не се афишира. Това е курс на изтласкване на фунтовете стерлинги като единствена световна валута от 1840 г. и установяването на нов световен ред, в който ще властва Доларът!

Защо хората, които стоят зад Рьорих

избират обикновената еднодоларова банкнота, а не 100-хилядната, или 10-хилядната? Много тайни общества от стари времена придават на единицата сакрално значение, тя се издига над другите цифри.

За тамплиерите единицата е “единство в многообразието”. Според учението на тамплиерите единицата означава също, че няма никаква разлика между доброто и злото.

Това е отбелязано върху флага на тайните рицари – четири редуващи се бели и черни квадрати. Белите са символ на доброто, черните – на злото. На латински:“ E PLURIBUS UNUM“.

Нека да погледнем внимателно белоглавия орел

символ на САЩ. В клюна му се развява лента, на която се чете надписът «E PLURIBUS UNUM», който се състои от 13 букви.

Гърдите му прикрива щит с 13 ленти. В едната си лапа стиска 13 стрели, в другата – маслинова клонка с 13 листа и 13 маслини. 32-те пера на едното крило на орела са числото на посветеността в обикновените масонски ложи.

33-те пера на другото крило са символ на 33-ата висша и много тайна степен. Над самия орел, т.е. над САЩ свети звездата на Давид, символ на «избрания народ», съставена от 13 бели звезди.

Отляво на еднодоларовата банкнота

Рьорих разполага големия печат на САЩ. Върху нея има пирамида, един от главните символи на свободните зидари.

Така се наричат братята масони, които твърдят, че водят родословието си от жреците и тайните общества в Древен Египет.

Но тази пирамида е някак странна, пресечена. Тя е изградена от 13 стъпала. Изследователите я наричат “пирамидата на Илюминатите”. Това е цяла група старинни масонски ложи.

Структурата на Илюминатите

се състои от 13 степени на посвещението, което е нагледно отразено в 13-те стъпала на пирамидата на еднодоларовата банкнота, на които е зашифровано числото «MDCCLXXVI» или 1776 г., която е годината, през която е основан тайният орден на Илюминатите.

Над отсечената пирамида в триъгълник се вижда още един масонски символ – всевиждащото око.

Специалистите го наричат освен “Всевиждащото Око”

и окото на “Великия Архитект на Вселената” – шефа на всички масони, и още “Окото на Луцифер” (на самия Сатана).

Над окото има надпис на латински, пак от 13 букви:  «Annuit Coeptis» («То ни поддържа (благославя)!»). Има се предвид загадъчното око в триъгълника.

Отдолу пирамидата е обрамчена от лента с девиза на латински «Novus ordo seclorum» («Нов световен ред»).

В този план интересен изглежда фактът, че ако се нарисува звездата на Давид, се получава думата M-A-S-O-N.

Благословен да бъде Новият световен ред!

Този, който е основан на принципите на масонството. Всевиждащото Око, Луцифер, цари над пирамидата – над всички народи по света.

За приелите новите условия – клонка от маслина в лапата на орела. За непокорните – стрела!

Най-главната тайна Рьорих зашифровал в центъра на банкнотата. Отгоре се чете надписът “Американски Съединени Щати”.

Малко по-надолу  благочестивата на пръв поглед фраза: «In God We Trust» («Ние вярваме в Бога!»). В кой Бог? САЩ официално е християнска страна, но няма нито един християнски символ на еднодоларовата банкнота.

Навсякъде властва

нещастното за непросветените хора число 13. Минимум девет пъти се повтаря то на малката хартийка.

Не е ли странно това? В какъв Бог предлагат да вярват американците и целият свят? Отговорът е даден в центъра на банкнотата с големи букви.

Орелът, пирамидата и окото ги обединява думата «ONE» – «ЕДИН», «ЕДНО». Какво означава това? Най-простият отговор е: това е номиналът на банкнотата. Но този надпис вече го има по-надолу. И във всеки от четирите ъгъла е нарисувана единица (цифра и дума).

А това е най-голямата дума от три букви,

стои по особен начин, без всякакви допълнения. Това не е случайно. Масоните обичат символите.

Погледнете техният девиз в клюна на орела „Единство в многообразието!“ или може да се дешифрира като „От множеството Едно“.

Специалисти по тайните символи съветват внимателно да погледнем графичното изпълнение на думата O N E. Големите букви стоят отдалечени една от друга, те са три, а значи Множество.

Но всяка следваща буква

има точка на пресичане с предишната. Оттук идва впечатлението, че надписът е цял, монолитен – ЕДНО. На банкнотата се дава следният еднозначен отговор: Американски Съединени Щати; Ние вярваме в Бога; Той е ЕДИН; Един ДОЛАР.

Девет пъти по тринадесет. Деветката е знак за «грешния съблазнен човек». Получава се следният израз: «Грешният човек съблазнява Бог».

Ако 13 се умножи по девет, се получава 117: 1+1+7=9. Това означава, че колкото повече долари има човек, толкова е по-грешен, защото е престанал да вярва в силата на Бога, а е започнал да вярва в силата на банкнотата, заради която е готов да извърши всичко.

През октомври 2003, когато САЩ започват да въвеждат новите банкноти, на които няма гореизброените знаци с присъствие на 13, и се появяват сегашните с 52 звездички, се случва нещо необяснимо. Банкоматите отказват да ги приемат…

НП/2022