Видео

Ритуалите на Исус и мистерията на безсмъртието БНТ 2 Еп. 005

А вие познавате ли тайните ритуали на Исус и мистерията на безсмъртието?

Историята за Хор е следната: Хор бил роден на 25-ти декември от девицата Изида Мери. Неговото раждане е съпроводено от звезда на Изток, която кара трима крале да я следват, за да се поклонят на новородения спасител.

Исус Христос бил роден от /девица/ Дева Мария на 25-ти декември във Витлеем. Раждането му било известено от звезда на Изток, която била следвана от трима крале, за да открият и се поклонят на новия месия.

Таен ритуал, мистерия или скритата история…

С участието на Силва Дончева, писател и астролог.

Новото познание™, БНТ 2 Епизод 005