България

С БОЖЕСТВЕН ПРОМИСЪЛ И ДУХ. Съединението на България

Интереси на руси, франки, англичани, турци поставят на колене българската нация.

В първите години след Освобождението радостта от свободата се примесва с едно дълбоко разочарование от разпокъсаната ни територия.

Хората, останали зад границите на Княжество България, лелеят да се присъединят.

По-близо до тази възможност се оказват жителите на Източна Румелия. През 1880 година идеята се подема от патриотични комитети, създадени в София, Варна, Русе.

Захари Стоянов, апостол от Априлското въстание, създава през февруари 1885 г. в Пловдив Български таен централен революционен комитет (БТЦРК), който започва организационна и пропагандна подготовка за Съединението.

Захари Стоянов впряга в тази задача собственото си остро, талантливо перо и пловдивския вестник “Борба”.

Захари Стоянов е визионерът на Съединението
Захари Стоянов е визионерът на Съединението

“Когато се развеят нашите знамена и извикаме – Долу пашалъка и посегнем да извършим едно свято дело, с цел благородна, в интереса на прогреса и цивилизацията – то просветена Европа, която държи съдбините ни, ще да подпише нашия свещен акт”.

Така Захари Стоянов става основоположник на геополитическите интереси на България на картата на Европа.

Свободната интернет енциклопедия е категорична. Съединението на България е актът на фактическото обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. То е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК).

Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев.

От къде идва фразата „Съединението прави силата“?

НП/2018