Съзнание

С какво ще завърши ангажиментът на Луцифер в човешките дела?

Това не е просто текст, а сериозно послание от книгата на Сатаната. По думите на пастирите ще има и такива, които да останат за още един цикъл преди поредното прибиране на реколтата.

Ролята на Луцифер

е била да стимулира и подтиква човешките същества да се развиват в процеса, който някои наричат ​​“Възнесение“. За мнозина това е фантастика, но много учители смятат това за силен стимул на душата.

Историята на сътворението говори, че обитателите на Земята живели в рая, но липсвала възможност за еволюция, защото липсвала дуалност, т.е. добро и зло.

И поради това те всъщност нямали между какво да избират – липсвала свобода на избора.

Дошло е време за жътва

Въпросът е кой ще бъде готов? И дали ще има реколта или не?

Жътвата бива оприличавана на „Съдния ден“, когато пшеницата трябва да бъде отделена от плявата, т.е. доброто − от злото. Добрите „ще се издигнат“ до по-висока плътност.

По време на това Възнесение ще има разделяне на обитаващите Земята души на три групи.

Тези с преобладаващо отрицателна поляризация ще се присъединят към Жътвата, когато приключат с негативното.

Луцифер ще създаде нова 4-та плътностна Земя, основана на негативната, служеща на себе си полярност.

Щом бъде сторено ще бъдем освободени отново, нещо което е дадено на нас хората, да заемем мястото си като Пазители на 6-та плътност и Учители по мъдрост в галактиката.

Тези с преобладаващо позитивна Полярност (Любов и Светлина) ще се издигнат до новата Земя на 4-та Плътност, където ще започнат да проявяват Любов и Състрадание.

По-голямата част от хората на Земята

ще преминат през нулевата точка, в която се чувстваш като едно цяло с Твореца.

Макар че стремежът на Луцифер е да помогне на по-голямата част от човечеството да се развие до позитивното и до 4-та Плътност; за да успее дадения му от Йехова мандат, трябва да отведе хората на нова Земя на 4-та Плътност като част от „Негативната жътва“.

Заедно с Луцифер тези хора ще трябва да работят над своята карма в 4-тата плътност, за да преминат към позитивното и да се ориентират към служене на другите.

За да се издигнат, човешките същества е добре да са поне 51% позитивни, тоест малко повече от половината време техните мисли, думи и действия да бъдат посветени на служене на другите.

Най-голямото предизвикателство е освен мотивирането на душите те да положат усилия да се изкачват нагоре по стълбата на възнесението без да се нарушава свободната воля.

Ангажиментът на Луцифер в човешките дела завършва с предстоящата жътва, в която някои ще се възнесат към позитивното, а други ще се насочат към негативното. Или поне така се говори.

Но дали за постигането на тази цел наистина са необходими чак толкова от жестокостта, ужаса и злото, които можем да припишем на Луцифер?