Съзнание

С тези 3 теории на Карл Юнг ще разберете къде се намирате в живота

Персоната 

На всяка социална арена ние представяме една преувеличена наша версия, която се надяваме да остави добро впечатление. Личността, която представяме на работа, не е същата, която сме у дома. 

Целта на Персоната е да потисне всички примитивни пориви, импулси и емоции, които не са социално приемливи.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Личността ни е заплашена, тъй като след време нашата роля и решенията, които правим чрез нея, вземат надмощие над същността ни. 

Отвъд тази точка ние вече няма да можем да разграничим себе си от света, в който живеем.

Подобен човек би жертвал себе си за желанията на други, не защото е светец, а защото няма смелостта да отказва и да навлиза в конфликтни ситуации. 

Сянката 

Персоната е подчинението пред очакванията. Тя е маската, чрез която се опитваме да убедим света, че не сме лоши хора. 

Но никой не може да преодолее Персоната докато не обладае тъмните страни на характера си, които Юнг наричал „Сянката“. 

Сянката е всичко, което отричаме за себе си и решаваме да пренебрегнем.

Ние често пъти забелязваме тези черти у другите хора – силна сексуалност, спонтанност, агресия, малодушие, страст, ентусиазъм, алчност. 

Това са наши недостатъци, които ние проектираме върху другите.

Ако наблюдаваме възмущението, което изпитваме към тях и към самите себе си, имаме възможността да изведем сянката наяве и отново да възвърнем силата и независимостта си. 

Цялостната личност 

След като преодолеем персоната и сме интегрирали сянката си ние можем да навлезем в най-дълбокото състояние на същността ни – Цялостната личност. 

Тя е сборът от всичко, което сме сега, всичко, което сме били, както и всичко, което имаме потенциала да бъдем. Тя символът на „Бога във всички нас“. 

Според Юнг крайната цел на човешкия живот е да изпитаме тази интеграция на личността и да изкараме наяве всички черти на характера ни, които ние самите сме скрили от себе си и от другите. 

Мedium