Новини

Сънища и кошмари: нашите желания и страхове

Дали това са нашите мечти, които са се превърнали в кошмари?

Скритите желания или страхове, заровени в умовете ни оживяват докато сънуваме. Като пренебрегваме страховете си, ние се изправяме пред това, което никога не искаме да ни се случи.

Всички тези удоволствия или изтезания изчезват за секунда, когато се събудим и върнем към реалността.

Независимо дали сънищата ни са страшни или по-скоро приятни, те доминират над нас. Рядко се случва да спим без да сънуваме, тъй като умът продължава да работи, дори когато си почиваме.

В сънищата всичко е илюзия, наречена „майя“ от източните мистици

Те добавят, че дори когато не спим, светът около нас е просто илюзия или „майя“. Живот преживян, чрез ума е живот на сънища. Това е значението на „майя“.

„Мечтите превеждат мисленето на ума – на езика на сънищата и мисленето превежда съня – на езика на деня. Вие продължавате да се движите между двете: сън и мисъл.“

Ошо

Така че проблемът не е в сънищата, а в желанията.

Предизвикателството е как да се преодолеят тези желания, когато сънят е приключил и всичко е нормално.

Как да спрем да сънуваме в съня си, дори когато сме будни?

Руският духовен учител Гурджиев казва, че първото усилие е, да се събудим в съня си и да разберем, че това е сън. Той има няколко техники за това как, да се събуди в съня си.

Той учил учениците си, че всяка нощ, когато заспиват трябва да повтарят възможно най-задълбочено:

„Този път, когато започна да сънувам през нощта, ще вдигна ръка и ще докосна главата си. И веднага щом докосна главата си, ще си спомня, че това е сън.“

Учениците е трябвало да го повтарят всяка нощ – толкова дълго, че да може да се запамети в несъзнателните части на ума им.

Предизвикателството е да преминем отвъд

илюзията или „майя“, за да се изправим пред реалността. Отговорът е да бъдеш все по-осъзнат.

Японските дзен-майстори практикуват много трудна система. Докато учениците седят в медитация със затворени очи, учителят ги наблюдава с пръчка.

В момента, в който забележи, че някой от тях губи внимание или съзнание – той ги удря с пръчката.

След много години, когато учениците станали напълно осъзнати денем, същата процедура започвала през нощта, докато спят!

Сега нека успокоим нашите умове и да се събудим.

Източник: Conscious Reminder