Новини

Тайната на света. Сатурн, ЦЕРН и звездните портали

Теориите описани в тази статия

са коментирани и в чужди издания. Те са посветени на ЦЕРН, Сатурн, Сатурновия кораб или Слънцето и междуизмерните портали.

Тази статия предполага, че ЦЕРН може да бъде пресъздаване на Вавилонската кула. Най-важната нейна част е „Сатурновият звезден портал“.

Но преди това бих искал да заявя, че не споделям конвенционалния възглед за космоса или планетите на агенции като НАСА.

Според мен НАСА е част от средствата, които елита използва, за да симулира „проучване на космоса“. Ще привеждам примери с филми, защото мисля, че те съдържат повече истина, отколкото хората осъзнават.

Митът за Сатурн

В своята книга „Митът за Сатурн “  Дейвид Талбот „изследва небесните събития, които оформяли ранните култури“.

Той твърди, че „великият Бог“ или „универсалният монарх“ на древните не е бил Слънцето, а Сатурн, който „увиснал зловещо над Земята и визуално изпълнил небето“.

Имало време, когато Сатурн бил по-близо до Земята и бил фиксиран „неподвижно“ в небето. Въз основа на древни разкази от цял свят Талбот описва период на „огромен сблъсък“ на небесни тела, когато Сатурн, Венера и Марс се спуснали и се подредили.

Последвали различни катастрофи

и накрая се формирала „космическа Марсианска планина“, привидно свързваща се със Сатурн, сякаш това било някаква пътека.

Символът от корицата на книгата се появява в различни цивилизации по света и един от символите в тази връзка съдържа двата равностранни триъгълника на Соломоновия печат над Космическата планина на мястото на Сатурн.

Сатурн е наричан „Богът с хилядата имена“ и отъждествяван с мъжки и женски божества.

През този период на „небесен катаклизъм“

Сатурн (и планетите разположени на една линия с него) преминават през различни конфигурации и в един момент дори образуват триъгълник и око, които Талбот свързва с „Всевиждащото око“.

При все това, символът изглежда се отличава най-вече с колелото с 8 спици. Полумесецът под Сатурн впоследствие е морфизиран и антропоморфизиран.

Сатурновият полумесец е видоизменен в крила, а слънчевият диск (Ра или Сатурн) е поставен в центъра, както при египетския крилат Хепри, асирийския крилат Ашур или колелото с 8 спици на Шамаш (Сатурн).

Талбот обяснява, че Богът слънце тогава бил Шамаш, Сол, Ра (Ре) и Хелиос, които били отъждествявани със Сатурн.

Сатурн е „буквално представен като плаващ над океана в кораб“,

отбелязва Фабер. Всички сатурнови богове на шумеро-вавилонския пантеон плават в небесен кораб, един от имената на който е „Голямата небесна лодка“.

От полумесеца в първичните изображения и древните източници присъстват тези основни форми: рогата на боговете изобразявани като бик (или на изобразяваните като крава богини).

Корабът на великия баща. Вдигнатите ръце на небесния гигант. Разперените крила на богинята майка (или крилат бог).

Но същите тези крила или ръце представляват ветроходния кораб на великия бог, който − на свой ред, е изобразен като два блестящи рога.

Лодката на Ра

(или Сатурновият кораб) е сходна с традиционните изображения на червеевите дупки.

Според Талбот Сатурн бил свързван със символа диск с крила, който понякога е бил поставян на върха на Космическото дърво (представляващо Космическата планина) или до кораб.

Ра (Сатурн) непрекъснато възкръсвал под формата на бръмбар Скарабей. Той възкръсвал в непрекъснат цикъл на смърт и прераждане. Тази идея за възкресението на Сатурн може да бъде свързана с червеевите дупки. Колелото с 8 спици е Шамаш (Сатурн).

НП/DIC