Новини

Сблъскала ли се е друга Вселена в нашата? Учените са пред важно откритие

Реликтовото студено петно (CMB Cold Spot )

е област в съзвездието Еридан с необичайно ниско микровълново лъчение и големи размери в сравнение с очакваните свойства на реликтовото лъчение.

То е с около 70 мкК по-студено от средната температура на реликтовото лъчение (около 2,7 К), докато средните колебания на температурата в последното са само 18 мкК.

Да  хвърлим поглед към този космически микровълнов фон е като да зърнем първичната вселена, когато тя е била по-малко от 400 000 години.

Учените смятат, че в „студеното петно“

забелязано в космическия микровълнов фон, са открили доказателства, че там съществува и друга вселена и това може да е доказателство, че живеем в мултивселена.

Следователно, въпросът е не дали сме сами във Вселената, а дали нашата Вселена е сама или не.

Според изследователите

космическият микровълнов фон (CMB) е остатъчната светлина от Големия взрив.

Теорията за Големия взрив описва как нашата вселена се разширява от много висока плътност и високо температурно състояние.

Тя предлага изчерпателно обяснение за широк спектър от явления, включително за изобилието от светлинни елементи, космическия микровълнов фон, Закона на Хъбъл и др.

CMB е най-същественото

явление във видимата Вселена и е навсякъде около нас. Въпреки че не можем да го открием с просто око поради факта, че това е супер ниска енергия, която е там от зараждането на Вселената.

Специфичната температура в студеното петно озадачава експертите. Макар само няколко микрокелвина по-ниска от останалите части на космическия микровълнов фон тя е постоянна в целия регион, което означава милиарди светлинни години.

Това е предизвикателство

към всичко, което знаем за Вселената. Отначало астрономите смятали, че  уредите на сондата са дефектни или, че има статистическа грешка, но телескопът „Планк“  потвърдил съществуването на петното.

Мнозина експерти смятат, че в космическия микровълнов фон съществува студено петно, защото точно там друга Вселена се е ударила в нашата.

Симулациите на стандартния модел на Вселената показват, че то ​​не може да е случайно и дори има големи шансове да сме открили доказателство за съществуването на други Вселени.

НП/2022